Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  301
   
  PDF

  Ebook

  22,00 zł 20%
  17,60 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Część teoretyczna pt. Zadania i wyzwania asystentury rodzin jako nowej profesji w dziedzinie
  pracy socjalnej zawiera dziesięć rozdziałów podejmujących kwestie historycznych
  i współczesnych czynników kształtujących pracę asystentów rodzin. Ramy teoretyczne dla
  podejmowanych tematów stanowią Rozdział 1, Rozdział 2 oraz Rozdział 10. W pierwszym
  rozdziale została przedstawiona analiza współczesnej rodziny z podkreśleniem obecnego
  kontekstu kulturowego oraz ze wskazaniem obszarów problemowych, z którymi rodzina
  często sobie nie radzi. Niemożliwość sprostania problemom powoduje u członków rodzin
  różnorodne dysfunkcje, w rozwiązaniu których ma pomóc asystent. Jego rola, zadania,
  kompetencje i metody pracy zostały przedstawione w drugim rozdziale, wskazano w nim
  także na te początki asystentury, które wyznaczyły kształt pracy obecnie zatrudnionym asystentom
  rodzin. W dalszym toku rozważań części teoretycznej przyjrzano się zagadnieniom
  szczegółowym związanym ze specyfiką pracy asystenta w różnych środowiskach.
  Kwestie szczegółowe dotyczące obowiązków asystenta rodzin podjęły kolejne rozdziały
  opisujące z jednej strony historyczne korzenie pomagania, z uwzględnieniem ich
  chrześcijańskich pierwowzorów (Rozdział 3), oraz z drugiej strony – współczesny kontekst
  środowiskowy i instytucjonalny. Sukces w pracy z rodziną zależy w dużej mierze
  od współpracy z pracownikami socjalnymi w ramach tego samego ośrodka OPS oraz
  z różnymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny na terenie gminy (Rozdział 4). Autorki
  poszczególnych rozdziałów skupiły się na wskazaniu zarówno opisów trudnej sytuacji
  życiowej środowisk dysfunkcyjnych, jak i na podkreśleniu praktycznych aspektów
  warsztatu pracy asystentów rodzin w tych środowiskach. W kolejnych rozdziałach podjęto
  następujące zagadnienia problemowe występujące w rodzinach: równoległe występowanie
  wielu trudności (wieloproblemowość), nowe formy życia małżeńsko-rodzinnego,
  trudności opiekuńczo-wychowawcze, problem alkoholowy czy trudności środowisk,
  w których zamieszkują osoby niepełnosprawne (dzieci lub rodzice) (Rozdziały 5–9). Opis
  praktycznych aspektów pracy asystenta w wymienionych obszarach ma służyć budowaniu
  kompetencji trafnego stawiania diagnozy sytuacji rodziny.
  Podsumowanie zagadnień teoretycznych znajduje się w Rozdziale 10, który ukazuje
  aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin. W rozdziale tym analizowana jest
  skuteczność asystentury opierającej się na określonym warsztacie pracy (metody i narzędzia)
  oraz zagrożenia dla pracy asystenta będące pochodną warunków, w jakich wykonuje
  on swoje obowiązki. Poruszono również kwestie postulatów optymalizacji pracy asystenta
  oraz przyszłości tego zawodu. Konfrontacja trudności zgłaszanych przez środowisko
  z tymi, które doświadczają asystenci rodzin oraz ich przełożeni, stała się odniesieniem dla
  przeprowadzenia badań terenowych.
  W części badawczej pt. Uwarunkowania pracy asystentów rodzin w środowisku śląskim
  przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, w toku których przebadano 88 asystentów
  z dwunastu ośrodków OPS oraz ich przełożonych. Celem badań było sporządzenie psychologicznego portretu asystenta rodziny, gdyż czynnik osobowy odgrywa w tej profesji
  fundamentalną rolę. Wyniki badań prezentują sylwetkę asystenta rodziny, jego charakterystykę
  osobowościową oraz szereg czynników kształtujących jego pracę, zarówno
  wewnętrznych motywatorów, jak i zewnętrznych narzędzi służących wykonywaniu tego
  zawodu. Ankieta przeprowadzona z asystentami oraz wywiad udzielony przez kierowników
  zespołów asystentów pozwoliły na wskazanie najbardziej newralgicznych obszarów
  pracy asystentów oraz nakreślenie perspektyw tego nowego zawodu.
  Na końcu monografii znajdują się aneksy, bibliografie oraz indeks rzeczowy, pomocne
  w korzystaniu z tej pracy na zasadach podręcznika akademickiego. Aneksy zawierają:
  wzory dokumentów do pracy asystenta, opis zjawisk: wypalenia zawodowego, wyuczonej
  bezradności i pracy terapeutycznej asystentów, kwestionariusze wykorzystane w badaniu
  oraz wykaz ośrodków kształcących asystentów rodzin w Polsce. W bibliografiach zawarto
  literaturę cytowaną w monografii oraz szerszą literaturę dotyczącą asystentury rodzin,
  niecytowaną w publikacji. Indeks rzeczowy ułatwia poruszanie się po książce według interesujących
  czytelnika zagadnień.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności