ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji Stefan Frydrychowicz - okładka ebooka

  Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji Stefan Frydrychowicz - okładka ebooka

  Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji Stefan Frydrychowicz - okładka audiobooka MP3

  Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji Stefan Frydrychowicz - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  12
   
  PDF

  Ebook

  4,27 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Niniejszy artykuł poświęcony jest przedstawieniu zaburzeń komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji. W artykule wyodrębniono trzy części. W pierwszej z nich dokonano przeglądu koncepcji zaburzeń komunikacji interpersonalnej. W drugiej części artykułu przedstawiono ujęcie własne zaburzeń komunikacji interpersonalnej, związane z deregulacją procesu komunikacji interpersonalnej oraz form zmienności sytuacji komunikacyjnej takich, jak: wymiary komunikacji, sposoby komunikowania się. Przyjęto założenie, że zaburzenia komunikacji interpersonalnej powstają wtedy, gdy między interlokutorami zachodzi nieodpowiednia regulacja i koordynacja form zmienności sytuacji komunikacji, oraz gdy proces komunikowania się przebiega w sposób dysfunkcjonalny. W końcowej części artykułu przedstawiono sposoby radzenia sobie z zaburzeniami komunikacji interpersonalnej związane z odpowiednią regulacją i koordynacją form zmienności sytuacji komunikacji oraz podjęto próbę reinterpretacji zaburzeń komunikacji interpersonalnej przedstawionych w części pierwszej.

  The article is devoted to the presentation of barriers to interpersonal communication in the light of certain aspects of communication situation. The presentation is divided into three parts. The first presents an overview of the concepts of barriers to interpersonal communication. The second introduces the author’s view of those barriers, linked to the deregulation of the process of interpersonal communication and forms of variation of communication situation, such as dimensions of interpersonal communication, modes of communication, etc. It is assumed that barriers to interpersonal communication arise when inappropriate regulation and coordination of forms of variation of communication situation occur between interlocutors and when the process of communication is dysfunctional. The final part focuses on ways of overcoming barriers to interpersonal communication connected with appropriate regulation and coordination of the forms of variation of communication situation from this perspective an attempt was undertaken to reinterpret barriers to interpersonal communication presented in the first part.

  Wybrane bestsellery

  Stowarzyszenie Psychologia i Architektura - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint