Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  192
   
  PDF

  Ebook

  25,00 zł 20%
  20,00 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Publikacja składa się z sześciu części prezentujących teoretyczne i praktyczne aspekty
  oceniania pracowników. Jej pierwsza część poświęcona została charakterystyce oceniania.
  Przedstawiono w niej pojęcie ocen w świetle wybranych definicji, odniesiono się do
  modelu kształtowania się ocen oraz wskazano reguły ich funkcjonowania. Wskazano w
  niej również istotę oceny jako zjawiska afektywnego i sądu wartościującego oraz dokonano
  charakterystyki typów ocen i zarysowano ogólne prawa ich formułowania. Druga
  część publikacji przedstawia zagadnienie ocen z perspektywy funkcjonowania zasobów
  ludzkich w organizacji. Opisano w niej typowy proces oceniania, uwzględniając zasady,
  cele oraz funkcje ocen pracowniczych. W charakterystyce tego procesu wskazano na
  czynniki kształtujące oceny oraz wyeksponowano rolę jego uczestników. Przedstawiono
  także błędy i problemy ocen pracowniczych. Trzecia część publikacji poświęcona została
  opisowi uwarunkowań procesu oceniania zasobów ludzkich. Przedstawiono w niej
  społeczne i psychologiczne czynniki regulujące zachowania osób oceniających, a także
  podkreślono rolę czynników demograficznych w procesie oceniania. Zwrócono również
  uwagę na identyfikację kryteriów ocen pracowniczych, akcentując podstawowe zasady
  ich doboru. Czwarta część publikacji zawiera charakterystykę metod możliwych do
  stosowania w procesie okresowych ocen pracowników. W tej części dokonano podziału
  metod ocen, wskazując na walory i utrudnienia w ich stosowaniu jako narzędzi ewaluacji
  pracowników. Na zakończenie tej części przedstawiono także elektroniczne metody ocen
  pracowniczych, coraz powszechniej wykorzystywane jako narzędzia wspomagające
  ocenę. W piątej części publikacji przedstawiono wyniki diagnozy okresowych ocen
  pracowników przeprowadzonych w wybranych organizacjach w Polsce. W części tej
  dokonano charakterystyki ocen pracowniczych na podstawie opinii pracowników oraz
  zidentyfikowano podstawowe obszary ich wykorzystania i źródła nieprawidłowości.
  Szósta część publikacji poświęcona została doskonaleniu i perspektywom stosowania
  okresowych ocen pracowników. Podjęto w niej zadanie określenia kierunków modyfikacji
  systemu ocen na tle wyników dokonanej diagnozy i z punktu widzenia zmniejszenia
  poziomu ryzyka tych ocen. Ta część publikacji zawiera również opis nowych wyzwań
  dla systemu ocen pracowniczych w perspektywie dokonujących się zmian w świecie
  organizacji pod wpływem przekształceń w warunkach ich funkcjonowania.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności