ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Motywacyjne aspekty polityki personalnej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  E-bookowo
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  98
   
  PDF

  Ebook

  10,25 zł 15%
  8,71 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Do zadań kierownika należy zatem takie motywowanie pracowników, aby wykonując swoje obowiązki pracownicze realizowali oni cele strategiczne firmy, powiązane dodatkowo z ich własnymi aspiracjami zawodowymi. Zapewni to zadowolenie i satysfakcję samym pracownikom, a także przyczyni się do odniesienia sukcesu przez firmę. Odpowiednie motywowanie jest więc istotnym elementem sposobu działania menedżera, który powinien umieć zapewnić trwałą harmonię między motywacjami pracowników a celami firmy.Motywowanie pracowników jest jednym z zadań współczesnego menedżera. Motywowanie stanowi również jeden z aspektów polityki personalnej firmy. Przejawiać się może w różnych formach, takich jak system wynagrodzeń, nagrody, szkolenia, zapewnienie pracownikom rozwoju, zgodnie z ich aspiracjami. Celem pracy jest ocena motywacyjnych aspektów polityki personalnej firmy. Praca składa się z czterech rozdziałów.Pierwszy rozdział charakteryzuje znaczenie polityki personalnej w firmie. Wyjaśnia, dlaczego personel jest uważany za zasób strategiczny w organizacji, opisuje pojęcie i cele polityki personalnej oraz determinanty jej realizacji. Polityka personalna jest uzależniona w dużej mierze od głównych celów przedsiębiorstwa, jego roli na rynku, a także perspektyw rozwoju. W rozdziale tym opisano również strategie personalne jako pochodną strategii przedsiębiorstwa.W drugim rozdziale przedstawiono klasyfikację funkcji personalnych. Wzięto tu pod uwagę planowanie potrzeb personalnych, nabór pracowników w kontekście aspektów motywacyjnych oraz pozostałe funkcje personalne, takie jak: oceny pracowników, wynagradzanie i doskonalenie personelu.Trzeci rozdział dotyczy motywowania w realizacji funkcji personalnej. Zwrócono uwagę przede wszystkim na motywacyjne znaczenie wynagrodzeń, ocen pracowniczych, doskonalenie personelu poprzez szkolenia.Ostatni rozdział dokonuje oceny wpływu motywacyjnych aspektów polityki personalnej na kształtowanie postaw i zachowań pracowników w firmie. W rozdziale tym dokonano charakterystyki Firmy, w której przeprowadzano badania, przedstawiono założenia empiryczne badań ankietowych oraz zaprezentowano wyniki badań i wnioski końcowe.Ze Wstępu     Spis treści:   Wstęp    Rozdział I. Znaczenie polityki personalnej w firmie    1. PERSONEL JAKO ZASÓB STRATEGICZNY    2. POJĘCIE I CELE POLITYKI PERSONALNEJ W FIRMIE    3. DETERMINANTY REALIZACJI POLITYKI PERSONALNEJ    4. STRATEGIE PERSONALNE    Rozdział II. Funkcje personalne w firmie    1. KLASYFIKACJA FUNKCJI PERSONALNYCH    2. PLANOWANIE POTRZEB PERSONALNYCH    3. NABÓR PRACOWNIKÓW    4. OCENY PRACOWNICZE    5. WYNAGRADZANIE    6. DOSKONALENIE PERSONELU    Rozdział III. Motywowanie w realizacji funkcji personalnych    1. MOTYWACYJNE ZNACZENIE WYNAGRODZEŃ    2. OCENY PRACOWNICZE W ASPEKCIE MOTYWACJI    3. DOSKONALENIE PERSONELU JAKO NOŚNIK MOTYWACJI    Rozdział IV. Ocena wpływu motywacyjnych aspektów polityki personalnej na kształtowanie postaw i zachowań w firmie    1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY    2. ZAŁOŻENIA BADAWCZE    3. PREZENTACJA WYNIKÓW ANALIZY    3. WNIOSKI KOŃCOWE    Zakończenie    Bibliografia    SPIS TABEL    SPIS RYSUNKÓW    ZAŁĄCZNIK

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności