Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  471
   
  PDF
  Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniaia i wynagradzania.

  Kompleksowe opracowanie, w którym znajdziesz wszystkie
  informacje na temat zasad zatrudniania pracowników
  medycznych
  .

  Nie musisz przeglądać kilkudziesięciu aktów prawnych, aby ustalić
  m.in. jakie są wymagania kwalifikacyjne, obowiązki
  zawodowe
  czy też odpowiedzialność zawodowa dla
  radiologa, fizjoterapeuty czy psychologa klinicznego.

  Resort Zdrowia od kilku lat podejmuje próbę opracowania ustawy o niektórych zawodach
  medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających
  zastosowanie w ochronie zdrowia
  , mającej na celu ustalenie zasad dostępu do wykonywania
  zawodów medycznych, wykonywania zawodów medycznych, kształcenia ustawicznego
  i odpowiedzialności zawodowej. Jednak temat ciągle pozostaje otwarty, a wymogi formalne - mające na
  celu zapewnienie rzetelności i fachowości w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych - rozproszone są po
  różnych aktach prawnych.

  Książka Zawody w ochronie zdrowia to zebranie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej
  wymagań i warunków, form i zasad wykonywania poszczególnych zawodów związanych
  z ochroną zdrowia.

  Fachowe komentarze naszych ekspertów, którzy tematyką podejmowania pracy przez pracowników
  medycznych zajmują się w swojej codziennej praktyce i swoje opracowania popierają licznymi praktycznymi
  przykładami
  , dotyczą takich zagadnień, jak:

  • formy zatrudniania i formy podejmowania działalności
  • wymogi formalne podejmowania pracy
  • czas pracy i dni wolne
  • wymogi kwalifikacyjne i zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • odpowiedzialność zawodowa i prawna
  • wynagradzanie
  • zwalnianie i rozwiązywanie współpracy

  W książce można wyróżnić trzy części:

  • W pierwszej wskazane zostały cechy wspólne, zasady ogólne dotyczące zawodów medycznych.
  • Część druga to prezentacja cech szczególnych zawodów mających uregulowanie w ustawach szczególnych:
  • Lekarz i lekarz dentysta
  • Pielęgniarka i położna
  • Farmaceuta
  • Diagnosta laboratoryjny
  • Ratownik medyczny
  • Felczer
  • Część trzecia to zebranie pozostałych zawodów (28 jednostek) i wskazanie na ich cechy szczególne, wynikające z różnych aktów prawnych:
  • Fizjoterapeuta
  • Promotor zdrowia
  • Specjalista zdrowia publicznego
  • Specjalista żywienia człowieka
  • Audiofonolog
  • Logopeda
  • Optometrysta
  • Technik farmaceutyczny
  • Technik sterylizacji medycznej
  • Koordynator pobierania komórek,
   tkanek, narządów
  • Kosmetolog
  • Opiekun medyczny
  • Psychoterapeuta
  • Specjalista psychoterapii uzależnień
  • Specjalista terapii uzależnień
  • Instruktor terapii uzależnień
  • Terapeuta zajęciowy
  • Psycholog kliniczny
  • Technik ortopeda
  • Asystentka dentystyczna/stomatologiczna
  • Higienistka dentystyczna
  • Higienistka szkolna
  • Opiekunka dziecięca
  • Optyk okularowy
  • Ortoptysta
  • Protetyk słuchu
  • Technik dentystyczny
  • Technik elektroradiolog

  Książka rekomendowana:


  osobom zarządzającym podmiotami
  leczniczymi

  pozwoli im lepiej poznać specyfikę zarówno
  wykonywania poszczególnych zawodów, zadań
  i obowiązków związanych z wymogami
  kwalifikacyjnymi poszczególnych zawodów,
  wykonywanym zawodem, odpowiedzialności
  zawodowej, co niewątpliwie będzie miało
  przełożenie na lepsze zarządzanie jednostką oraz
  pomoże lepiej egzekwować nałożone zadania
  i rozliczać z wykonywanych obowiązków


  pracownikom działów kadr
  w podmiotach leczniczych,

  szczególnie w dużych jednostkach, gdzie mamy
  do czynienia ze zróżnicowaniem i dużą ilością
  zawodów medycznych - dzięki informacjom
  zawartymw publikacji specjalista ds. płac będzie
  swobodniej się poruszał w gąszczu różnorodnych
  przepisów, dotyczących zarówno specyfiki zasad
  zatrudniania poszczególnych grup zawodów
  medycznych, norm i wymiaru czasu pracy dla
  poszczególnych grup zatrudnionych
  pracowników, wymiaru urlopów dla
  poszczególnych grup pracowników czy zasad
  wynagradzania uzależnionych od specyfiki pracy
  zatrudnionego


  osobom wykonującym określony
  zawód ochrony zdrowia,

  szczególnie dla osób zakładających własne
  praktyki ale nie tylko. Publikacja przybliży im
  takie zagadnienia jak m.in.: zasady i formy
  wykonywania działalności leczniczej (m.in.
  umowa o pracę, umowy cywilnoprawne,
  działalność gospodarcza, praktyki grupowe),
  formy opodatkowania i prowadzenia księgowości,
  kontrola podmiotu leczniczego, odpowiedzialność
  za błędy medyczne i wiele innych, w tym również
  zagadnienia specyfiki wykonywania
  poszczególnych zawodów


  może być także wskazówką dla osób
  planujących studiować medycynę
  lub zagadnienia pokrewne

  pozwoli rozeznać się w specyfice poszczególnych
  zawodów, przybliży wymogi kwalifikacyjne oraz
  późniejsze obowiązki oraz odpowiedzialność
  wynikającą z wykonywania wybranego zawodu

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności