ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Beata Bury
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  222
   
  PDF

  Serię BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych.

  Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika, ale obowiązkiem ekstraordynaryjnym, który powstaje wyjątkowo. Nie powinna być zatem normalnym i stałym elementem procesu pracy. Ponadto to pracodawca powinien uzasadniać konieczność wykonywania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych. Ochrona czasu wolnego pracownika zapewniana jest bowiem również przez reglamentowanie pracy w godzinach nadliczbowych.

  Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika to książka zarówno dla każdego pracodawcy, jak i każdego pracownika. Omówiono w niej następujące zagadnienia:

  o pojęcie "pracy w godzinach nadliczbowych" w poszczególnych systemach czasu pracy;

  o przesłanki pracy nadliczbowej;

  o obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych;

  o prawne ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych;

  o praca ponadwymiarowej osób zajmujących stanowiska kierownicze;

  o konsekwencje naruszenia przez pracodawcę przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych.

  Książka stanowi kompendium wiedzy o pracy nadliczbowej. Duży akcent położono na orzecznictwo Sądu Najwyższego - w tym to najnowsze - i dlatego niniejszy poradnik jest nieocenionym źródłem informacji w razie sporu przed sądem pracy. Tę trudną problematykę zilustrowano praktycznymi przykładami. W książce bardzo dokładnie zanalizowano kwestie sporne, w tym także te nierozstrzygniętych dotychczas w piśmiennictwie i judykaturze.

  Profesjonalizm porad gwarantuje nazwisko Autorki - Beaty Bury: doktor nauk prawnych; asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie; adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu; autorka licznych publikacji zakresu prawa pracy.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint