ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook

  13,00 zł 20%
  10,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Katarzyna Romańczyk: Pułapki rewitalizacji. Przypadek Krakowa [Pitfalls of revitalisation. A case study of Kraków], doi 10.7366/1509499547401, s. 525; Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska: Czy polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy perspektywa europejska [Is the Polish mayor (too) strong? The role of the mayor in horizontal power relationships a European perspective], doi 10.7366/1509499547402, s. 2647; Jacek Poniedziałek: Przyczyny i etapy kształtowania się regionalizmu [Causes and stages of regionalism formation], doi 10.7366/1509499547403, s. 4874; Łukasz D. Wróblewski: Powiązania społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-niemieckim w warunkach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej [Polish-German cross-border cooperation vs. the European Single Market], doi 10.7366/1509499547404, s. 7588; Elżbieta Antczak, Karolina Lewandowska-Gwarda: Dynamika procesu starzenia się ludności w Polsce. Ocena z wykorzystaniem metod strukturalno-geograficznych [Dynamics of population ageing processes in Poland. The analysis using structural-geographical methods], doi 10.7366/1509499547405, s. 89110; Agnieszka Stanowicka: Marketing mix miasta na przykładzie polskich miast zrzeszonych w sieci Cittslow [The city marketing mix: the example of Polish cities associated in the Cittslow network], doi 10.7366/1509499547406, s. 111125. prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak redaktor naczelny periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności