ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Autor:
  Stanisław Mazur
  Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 Stanisław Mazur - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 Stanisław Mazur - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 Stanisław Mazur - okładka audiobooka MP3

  Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 Stanisław Mazur - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  108
   
  PDF

  Spis treści [Contents]

  Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak: Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonańw kontekście New Public Management ujęcie instytucjonalne [Implementation of management accounting tools for performance measurement in the context of New Public Management an institutional approach], doi 10.7366/1898352942601, s. 519;
  Wojciech Szymla: Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwoenergetyczne Polski po 1989 r. [The effects of the restructuring of power sector companies in terms of maintaining the energy security in Poland after 1989], doi 10.7366/1898352942602, s. 2033;
  Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego [Public policy and patterns of public governance], doi 10.7366/1898352942603, s. 3448;
  Agnieszka Pach-Gurgul, Marta Ulbrych: Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The importance of Turkey for the energy security in the European Union], doi 10.7366/1898352942604, s. 4966;
  Paweł Smaga: Lekcje z kryzysu finansowego [Lessons from the financial crisis], doi 10.7366/1898352942605, s. 6783.

  Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]

  Bob Jessop: The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development, doi 10.7366/1898352942606, s. 8499.

  Wywiady [Interviews]

  Marek Benio: O konkurencyjności Europy różnych prędkości i Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Rozmowa z Małgorzatą Handzlik, posłanką do Parlamentu Europejskiego [On the multi-speed Europes competitiveness and the European Citizens Initiative. An interview with Małgorzata Handzlik, Member of the European Parliament], doi 10.7366/1898352942607, s. 100102.

  Recenzje [Reviews]

  Maria Wiśniewska: Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne [Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne ], s. 103105.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint