ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  254
   
  PDF

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane "trzynastką", to przywilej większości pracowników sfery budżetowej. Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie prawa do otrzymania tego świadczenia, prawidłowe obliczenie podstawy jego wymiaru i wysokości oraz terminowa wypłata.

  W publikacji przedstawiono grupy uprawnione do wypłaty "trzynastki", zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej, oraz te, którym ustawa odmawia prawa do tego świadczenia. Poruszono również kwestię możliwości przyznania trzynastej pensji pracownikom spoza sfery budżetowej na podstawie wewnętrznych regulacji w firmie.

  W publikacji uwzględniono też uchwałę SN z 7.7.2011 r., rozstrzygającą kwestię wliczania do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, okresów pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

  Jednak, co najistotniejsze, książka omawia szeroko kwalifikowanie okresu przebywania na urlopie macierzyńskim przy ustalaniu stażu uprawniającego do "trzynastki", które było i wciąż jest problematyczne. Powyższe zagadnienie legło u podstaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r., w którym orzeczono, że przepisy pomijające okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia są niekonstytucyjne.

  Książka ma służyć pomocą zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, w celu rozwiania wątpliwości dotyczących prawidłowości naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pracownicy dowiedzą się także, jakich zachowań należy unikać, aby nie zostało im odebrane prawo do trzynastej pensji.

   

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności