ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Łukasz Prasołek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  477
   
  PDF

  Stan prawny: grudzień 2013 r.

  Kompleksowe opracowanie tematu czasu pracy
  w nietypowym ujęciu - opis wszystkich instytucji czasu pracy
  w powiązaniu z dokumentami dotyczącymi tego zagadnienia.

  Książka ramowo ujmuje tematykę dokumentacji
  w kontekście czasu pracy i zawiera:

  • regulamin pracy (a także obwieszczenia i porozumienia z załogą),
  • umowy i wnioski pracowników oraz polecenia pracodawcy
   (kształtujące wiele instytucji z zakresu czasu pracy),
  • harmonogramy czasu pracy (często stanowiące podstawą organizacji
   pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych),
  • problematykę ewidencji czasu pracy i ściśle z nią powiązane zagadnienia płacowe
   (obrazujące wpływ regulaminu wynagradzania na zasady rozliczania czasu pracy i sposób
   ujęcia elementów związanych z czasem pracy na liście płac).

  Publikacja skierowana jest zarówno do szefów firm i menedżerów
  zajmujących się planowaniem czasu pracy załogi, jak i do specjalistów
  z zakresu kadr i płac, którzy rozliczają i dokumentują czas pracy. Celem
  "Dokumentacji czasu pracy" jest prezentacja niestandardowych
  rozwiązań
  usprawniających organizację czasu pracy w firmie a także
  pomoc w sporządzaniu poszczególnych dokumentów.

  Zdecydowana większość omówionych wzorów jest
  zamieszczona w książce, jak również udostępniona
  Czytelnikom na portalu www.ekspertbeck.pl.

  Opracowanie jest wzmocnione
  licznymi przykładami oraz
  praktycznymi poradami
  i wskazówkami
  .

  Dodatkowo książka zawiera ponad 20
  stanowisk Państwowej Inspekcji
  Pracy oraz Ministerstwa Pracy
  i Polityki Socjalnej
  , dotyczących
  najtrudniejszych kwestii
  interpretacyjnych w zakresie czasu
  pracy, jego rozliczania
  i dokumentowania.

  Niektóre omawiane przypadki
  zobrazowane są screenami
  z programu do zarządzania
  czasem pracy
  , pokazującymi, jak
  automatyzacja procesu
  planowania i rozliczania czasu
  pracy
  ułatwia bieżące
  funkcjonowanie organizacji.

  Praktyczne etykiety ułatwiają korzystanie z publikacji:

  Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

  • Jakie postanowienia obligatoryjne dotyczące
   organizacji czasu pracy muszą być zawarte
   w regulaminie pracy
  • Jakie są sposoby potwierdzania obecności w pracy
  • Na jakich warunkach pracownik może przebywać na
   terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu
  • Kiedy pracownik zachowuje prawo do
   wynagrodzenia mimo nieobecności w pracy
  • W jakich sytuacjach pracodawca może zawierać
   porozumienia z załogą i o czym strony muszą
   pamiętać
  • W jakich sytuacjach warto wprowadzać w firmie
   wydłużone okresy rozliczeniowe
  • Po co wprowadzany jest ruchomy lub przerywany
   czas pracy
  • Jakie elementy dotyczące czasu pracy powinny
   znaleźć się w umowie o prace z pracownikiem
  • W jakich sytuacjach pracownik może regulować
   swój czas pracy poprzez odpowiednie wnioski
   składane pracodawcy
  • Czym się kierować, wybierając - najkorzystniejszy
   z punktu widzenia firmy i pracowników - system
   czasu pracy
  • Kiedy pracodawca jest wyłączony z obowiązku
   tworzenia harmonogramów czasy pracy
  • Jakie są konsekwencje niezapewnienia
   pracowników przepisowych odpoczynków
   dobowych i tygodniowych, w jakiej sytuacji
   można taki odpoczynek skrócić
  • Czy trzeba tworzyć grafik niepełnoetatowcom
  • Jakie są konsekwencje błędów w grafiku
  • Kiedy jest korzystniej dla pracodawcy wydać
   polecenie pracownikowi (np. dotyczące odbiory
   nadgodzin), a kiedy czekać na jego wniosek
  • Które polecenia pracodawca ma obowiązek
   uzgadniać z pracownikiem
  • Czym się różni lista obecności od ewidencji czasy
   pracy i jakie są skutki nieprowadzenia ewidencji
  • Jakie informacje pracodawca jest zobligowany
   zgłaszać do PIP i czym grozi niedopełnienie tego
   obowiązku
  • Dlaczego lista płac jest tak ważna dla
   inspektorów PIP
  • Jaki jest wpływ siatki płac
   na wynagrodzenie za nadgodziny
  • Kiedy można zastosować ryczałt za godziny
   nadliczbowe

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności