ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  BHP 2010 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Michał Abramowski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  744
   
  PDF

  BHP 2010 to kolejne już, trzecie wydanie podręcznego zbioru przepisów z regulacjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od poprzedniego wydania książki zaszło wiele zmian w prawie, z których najważniejsze to nowe rozporządzenia dotyczące:

  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • wykazu chorób zawodowych,
  • zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa,
  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
  • zasad wykonywania ręcznych prac transportowych.

  W obecnym wydaniu uwzględniono też ubiegłoroczne nowelizacje Kodeksu pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.


  Ponadto w zbiorze znalazły się rozporządzenia dotyczące m.in.:

  • ogólnych przepisów bhp,
  • służby bhp,
  • badań lekarskich pracowników,
  • bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  • bhp przy czyszczeniu i malowaniu powierzchni,
  • czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • kwalifikacji zawodowych i szkoleń w dziedzinie bhp,
  • prac wzbronionych kobietom i młodocianym,
  • bhp podczas wykonywania robót budowlanych,
  • minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn,
  • uznawania wypadku za wypadek w drodze do i z pracy.

  Przepisy zostały pogrupowane w 16 działach tematycznych, dzięki czemu odnalezienie poszukiwanego jest bardzo łatwe.

   

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności