ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Magdalena Wilejczyk
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  496
   
  PDF

  Prezentowana publikacja jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem zagadnień wchodzących w zakres części ogólnej prawa cywilnego w aspekcie ich związków z szeroko rozumianą problematyką etyczną. W książce zostają omówione nie tylko te regulacje prawne, które wprost do norm moralnych odsyłają za pośrednictwem słusznościowych klauzul generalnych, ale również te, które takich klauzul nie zawierają, lecz u których podłoża leżą jakieś wyraźne rozstrzygnięcia o charakterze etycznym (w tym także te, które mogą być z punktu widzenia aksjologicznego oceniane negatywnie). Tytułowa problematyka została w książce przedstawiona w sposób pogłębiony, nieograniczający się do literatury cywilistycznej, ale szeroko odwołujący się do piśmiennictwa z zakresu teorii i filozofii prawa, a także etyki.

  Książka składa się z szesnastu rozdziałów. Czytelnik znajdzie tu omówienie m.in.:

  • relacji między prawoznawstwem i etyką;
  • przyjętych w pracy rozstrzygnięć metaetycznych i etycznych;
  • wpływu moralności na system prawny;
  • cywilistycznych klauzul generalnych;
  • wartości etycznych wyrażanych przez zasady prawa cywilnego;
  • wykładni prawa cywilnego i zawartej w niej argumentacji etycznej;
  • zagadnień etycznych dotyczących podmiotów prawa cywilnego;
  • etycznego wymiaru ochrony dóbr osobistych;
  • elementów moralnych związanych z pojęciem czynności prawnej i wykładnią oświadczeń woli;
  • etycznego uzasadnienia ochrony zaufania przy zawieraniu umów;
  • problematyki wad oświadczenia woli;
  • kontroli treści czynności prawnych z punktu widzenia zgodności z normami moralnymi;
  • założeń etycznych leżących u podłoża pojęcia prawa podmiotowego;
  • zagadnień związanych z nadużyciem prawa podmiotowego;
  • kwestii etycznych dotyczących przedawnienia  roszczeń.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności