ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawna koncepcja zamówienia publicznego (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  284
   
  PDF

  Ebook

  89,00 zł 17%
  73,83 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Monografia pt. Prawna koncepcja zamówienia publicznego autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej dziedzinie prof. nadzw. dr hab. Marka Szydło stanowi analizę poszczególnych elementów prawnej konstrukcji zamówienia publicznego, którymi są:

  • cele zamówienia publicznego, które to cele są jednocześnie celami całego prawnego reżimu zamówień publicznych;
  • podmioty zamówienia publicznego, tj. zamawiający oraz wykonawcy, publiczne podmioty weryfikujące działalność podmiotów zamówienia publicznego, czyli organy publicznego nadzoru nad rynkami zamówień publicznych, a także organy rozstrzygające spory prawne pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami;
  • przedmiot oraz treść zamówienia publicznego;
  • metoda regulacji zamówienia publicznego.

  Autor, w niniejszej pracy, w oparciu o powyżej przedstawione elementy prawnej konstrukcji zamówienia publicznego, dokonał analizy kryteriów, za pomocą których można stwierdzić, czy dane zmówienie publiczne ma charakter publicznoprawny czy też prywatnoprawny.

  Rozważania zawarte w monografii pozwalają na odniesienie oraz zastosowanie ich do wszelkich porządków prawnych - krajowych i/lub ponadnarodowych - regulujących instytucję zamówień publicznych. Równocześnie w celu uczynienia rozważań w prezentowanej pracy bardziej konkretnymi i dającymi się praktycznie wykorzystać, twierdzenia ilustrowane są odwołaniami do konkretnych przykładów normatywnych, czerpanych zwłaszcza z prawa polskiego oraz z prawa Unii Europejskiej.

  Analiza pojęcia zamówienia publicznego jest szalenia ważna dla praktyki udzielania zamówień publicznych. W praktyce bowiem nie do końca wiadomo, gdzie są granice poszczególnych zamówień publicznych i czy dwie lub więcej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią jedno zamówienie publiczne czy też dwa lub więcej odrębnych zamówień publicznych. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest kluczowe dla praktyki, zwłaszcza z uwagi na zakaz dzielenie zamówienia publicznego na części.

  W niniejszej monografii została dokonana analiza instytucji prawnych zawartych w nowych unijnych dyrektywach o zamówieniach publicznych przyjętych 26.2.2014 r., które Polska musi wdrożyć do 18.4.2016 r.

  Czytelnik w kolejnych rozdziałach ma możliwość zapoznania się z takimi zagadnieniami jak m.in.:

  • efektywność ekonomiczna dokonywanych w ramach zamówień publicznych zakupów;
  • sprawiedliwość proceduralna postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego;
  • instytucje zamawiające jako podmioty zamówienia publicznego;
  • wykonawcy jako podmioty zamówienia publicznego;
  • treść zamówienia publicznego - szczególne obowiązki wykonawcy oraz jego wynagrodzenie;
  • metoda regulacji zamówienia publicznego;
  • zastosowanie kryteriów podziału na prawo publiczne i prywatne do zamówień publicznych.

  Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę prawa zamówień publicznych, zapoznać się z przedstawieniem doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa - adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę, a także urzędników zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedsiębiorców.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint