ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Katalog dowodów w postępowaniu karnym (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  397
   
  PDF

  Katalog dowodów w postępowaniu karnym pod redakcją dr Pawła Czarneckiego i Małgorzaty Czerwińskiej stanowi zbiór referatów wybitnych autorów z zakresu prawa karnego. Publikacja  jest zwieńczeniem Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów "Mozaika dowodów w postępowaniu karnym", która odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2013 roku w Krakowie. Konferencja zorganizowana została przez Sekcję Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Niniejsza publikacja stanowi  bogaty dorobek literatury prawniczej i jest próbą odpowiedzi na nurtujące pytania o konieczność przeprowadzenia zmian w procedurze karnej w zakresie postępowania dowodowego i kierunku tychże zmian. Dzięki szerokiej różnorodności tematycznej artykułów w sposób rzetelny udało się przedstawić charakterystykę tytułowego katalogu dowodów, która obejmuje nie tylko konkretne analizy poszczególnych środków dowodowych, ale także poddaje pod osąd wartość takich dowodów dla procesu. Z uwagi na nowelizację Kodeksu postępowania karnego autorzy w swoich pracach odwoływali się także do kształtu, jaki postępowanie dowodowe przybierze po jej wejściu w życie. Starano się dokonać oceny nowych rozwiązań, ich przewidywanej skuteczności i wpływu na przebieg całego postępowania karnego. Obszerna tematyka poruszana podczas konferencji pozwala na konstatację, iż każdy, kto jest zainteresowany procedurą karną, znajdzie coś dla siebie.

  Zagadnieniami, z którymi Czytelnik będzie miał możliwość się zapoznać w prezentowanej monografii są:

  • prawo dowodowe nową dziedziną prawa? Ziarnko kryminalistyki na karnoprocesowej niwie;
  • ciężar dowodu i jego domniemana obecność w polskim procesie karnym;
  • confessio (non) est regina probationum?;
  • fruit of the poisonous tree doctrine in Anglo-American and Polish legal systems;
  • dowód prywatny u progu zmian nowelizacyjnych;
  • dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym;
  • dowód z zeznań małoletniego w świetle nowelizacji art. 185a i 185b KPK;
  • świadek koronny w polskim procesie karnym - (nie)potrzebny?;
  • promile w protokole, czyli przesłuchiwanie osób nietrzeźwych;
  • działania podstępne a działania podchwytliwe w warunkach polskiego i niemieckiego procesu karnego;
  • tajemnica spowiedzi w postępowaniu karnym;
  • rola tłumacza w znowelizowanej procedurze karnej;
  • przesłuchanie świadka na odległość;
  • podsłuch procesowy a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej;
  • wykorzystanie prywatnego nagrania z tortur w polskim postępowaniu karnym;
  • dowód elektroniczny w postępowaniu karnym;
  • dowody cyfrowe w postępowaniu karnym w porządkach prawnych commoncivil law;
  • praktyczne trudności związane z cyfrowymi środkami dowodowymi;
  • pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych w postępowaniu przygotowawczym;
  • wykorzystanie technologii 3D w postępowaniu dowodowym;
  • pozyskiwanie dowodu przy wykorzystaniu ekspertyzy osmologicznej;
  • ekspertyza psychiatryczna jako dowód w postępowaniu karnym;
  • opinia psychologiczna jako próba sprostania zasadzie prawdy materialnej;
  • wartość dowodowa profilu psychologicznego w postępowaniu karnym;
  • ochrona dóbr osobistych a okazanie;
  • nadzór prokuratora nad postępowaniem dowodowym;
  • problematyka dowodu w sprawach o przestępstwa gospodarcze;
  • mozaika dowodów w postępowaniu karnym - garść refleksji.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint