ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  ARTYKUŁY: Robert Pyka, Business Tourism as an Instrument for Changing the Image and Sustainable Metropolisation of Postindustrial Cities as Exemplified by the City of Katowice in Poland [Turystyka biznesowa jako narzędzie zmiany wizerunku i zrównoważonej metropolizacji miast poprzemysłowych na przykładzie Katowic], doi: 10.7366/1509499528401, s.7-24 Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki, Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego [Ecological Activity of Municipalities from the Cross-border Perspective. The Example of Municipalities at the PolishGerman Border], doi: 10.7366/1509499528402, s.25-41 Piotr Maleszyk, Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina [Educational Migration of Secondary School-leavers. The Example of Lublin], doi: 10.7366/1509499528403, s.42-57 Michał Niebylski, Partnerzy bez partnerstwa? Realizacja zasady partnerstwa w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej 20142020 [Partners without Partnership? Application of the Partnership Principle in the Process of Implementing Regional Operational Programmes in Poland in the 20142020 Financial Perspective], doi: 10.7366/1509499528404, s.58 -74 Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Anna Ostrowska, Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna[ Rulings of Administrative Courts Concerning Studies of Conditions and Directions of Spatial Development of Communes. Public Policy and Geographical Perspective], doi: 10.7366/1509499528405, s.75-92 Małgorzata Madej, Jednostki pomocnicze i ich rola w miastach na prawach powiatu na przykładzie Wrocławia [Ancillary Units and Their Role in Cities with District Rights the Example of Wrocław], doi: 10.7366/1509499528406, s.93-18 POLEMIKI Bolesław Domański, Sprawiedliwość społeczna a przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski kilka refleksji dyskusyjnych [Social Justice and Spatial Differentiation of Socio-economic Development of Poland Some Reflections], doi: 10.7366/1509499528407, s.109-116 Grzegorz Gorzelak, Różnice regionalne preferencje polityczne sprawiedliwość społeczna [Regional Disparities Political Preferences Social Justice], doi: 10.7366/1509499528408, s.117-128 RECENZJE Dominika Milczarek-Andrzejewska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans, doi: 10.7366/1509499528409, s.131-133

  Wybrane bestsellery

  Grzegorz Gorzelak, Anna Ostrowska, Ewa Łaźniewska, Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Robert Pyka, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki, Piotr Maleszyk, Michał Niebylski, Małgorzata Madej, Bolesław Domański - pozostałe książki

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint