ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Robert Stefanicki
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  557
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  W okresie toczącej się w gremiach opiniotwórczych dyskusji na temat granic akceptacji przez państwa członkowskie proponowanych rozwiązań w zakresie wdrażania prawa konkurencji za pomocą środków prawa prywatnego oddajemy w ręce czytelników publikację dotyczącą fundamentalnej zmiany w wykonywaniu prawa konkurencji. Współcześnie jesteśmy świadkami dużej dynamiki i dokonującej się modyfikacji podejścia do rozumienia istoty i celów ochrony prawnej konkurencji. Przy stabilnym kształcie przepisów traktatowych z tego zakresu diametralnie zmieniła się optyka ich stosowania przez uwzględnienie w całokształcie mechanizmów ochrony konkurencji komplementarnej konstrukcji cywilnoprawnej, mającej zabezpieczyć przede wszystkim ekonomiczne interesy podmiotów poszkodowanych ich zakłóceniami.

  Koncepcja prywatnego wdrażania unijnego prawa konkurencji, wykreowana zwłaszcza w drodze stabilnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, znalazła poparcie Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. Nie oznacza to jednak rezygnacji z fundamentalnej roli, jaką przypisuje się egzekwowaniu reguł konkurencji na drodze publicznoprawnej.

  Podstawowe przesłanie niniejszej monografii ukierunkowane zostało na

  • likwidację podstawowej bariery dostępu do sądu, tj. istniejącej po stronie poszkodowanych asymetrii informacyjnej, oraz
  • metodologię spójnego podejścia do obydwu mechanizmów ochrony konkurencji.

   

  Autor szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in.:

  • istoty i celów ochrony prawnej konkurencji;
  • prywatnego wykonywania prawa konkurencji w odniesieniu do stosowania go w interesie publicznym;
  • wprowadzenia w życie reguł konkurencji;
  • roli zasad w prawie unijnym;
  • znaczenia decyzji organów ds. konkurencji dla rozstrzygania sporów odszkodowawczych przed sądem cywilnym;
  • identyfikacji normatywnej podstawy roszczeń prywatnoskargowych;
  • podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
  • kompensacyjnego charakteru odszkodowania;
  • kodeksowych podstaw roszczeń odszkodowawczych;
  • problemu proceduralnych gwarancji wykonywania prawa materialnego;
  • podstawowych barier prywatnej drogi wykonywania prawa konkurencji;
  • dostępu do informacji oraz pozyskiwania dowodów w odniesieniu do programu leniency;
  • roszczeń zbiorowych i polubownego rozstrzygania sporów;
  • prawa i sądu właściwego dla roszczeń o odszkodowanie;
  • metodologii szacowania szkód w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z naruszenia reguł konkurencji.

   

  Ponieważ omawiana problematyka nie znajduje wystarczającego oparcia w krajowej literaturze przedmiotu, źródłem inspiracji okazuje się bogate piśmiennictwo obce oraz judykatura krajowa państw wiodących w tym obszarze.

  Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu przedstawicieli zawodów prawniczych - sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także środowisk naukowych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint