ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
  SPIS TREŚCI: WSTĘP: Maria Halamska: Wiejskie okruchy pandemii społeczności i ich instytucje. Wprowadzenie do numeru tematycznego. [Rural Crumbs of the Pandemic: Communities and Their Institutions Introduction to the Thematic Issue] ARTYKUŁY: Hanna Krajewska: Pandemie w historii świata [Pandemics in World History], doi: 10.7366/wir032020/01, s.17-30 Magdalena Masłowska: Ostatnia epidemia cholery azjatyckiej w Warszawie w XIX w. zapobieganie, leczenie i przebieg w świetle źródeł z lat 18921894 [The Last Asian Cholera Epidemic in Warsaw in the 19th Century Prevention, Treatment and Course in Light of 1892-1894 References], doi: 10.7366/wir032020/02, s.31-43 Sławomir Kalinowski: Od paniki do negacji zmiana postawy wobec COVID-19 [From Panic to Denial: Changing Attitudes towards Covid-19], doi: 10.7366/wir032020/03, s.45-65 Dominika Zwęglińska-Gałecka: Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii [The Coronavirus Crisis: Local Responses to the Global Pandemic], doi: 10.7366/wir032020/04, s.67-90 Maria Halamska, Jacek Kurczewski, Arkadiusz Ptak: Władza lokalna w stanie nadzwyczajnym [Local Authority in an Unusual State], doi: 10.7366/wir032020/05, s.91-118 Sylwia Michalska: Szkoła wiejska w czasie pandemii [Rural School during the Covid-19 Pandemic],doi: 10.7366/wir032020/06, s.119-139 Konrad Burdyka; Amoralny familizm? O samopomocy rodzinno-sąsiedzkiej w społeczności wiejskiej czasu pandemii[Amoral Familism? Family and Neighbourhood Self-Help in a Rural Community during a Pandemic], doi: 10.7366/wir032020/07, s.141-159 Wojciech Sadłoń: Zacieśnianie czy rozrywanie immanentnej ramy? Polski katolicyzm wobec epidemii koronawirusa [Tightening or Breaking an Immanent Frame? Polish Catholicism and the Coronavirus Epidemic], doi: 10.7366/wir032020/08, s.161-183 Łukasz Posłuszny, Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Joanna Felczak: Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa [A Social Picture of Everyday Life in the Country in Diaries from the Time of the Corona virus], doi: 10.7366/wir032020/09, s.185-203 Beata Żelazek: Archiwa Państwowe w obliczu pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2: Archiwum Pandemii [State Archives during the SARS-CoV-2 Corona virus Pandemic], doi: 10.7366/wir032020/10, s.205-221 Uwagi: red. naczelny Jerzy Wilkin periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

  Wybrane bestsellery

  Jacek Kurczewski, Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Arkadiusz Ptak, Maria Halamska, Sławomir Kalinowski, Sylwia Michalska, Konrad Burdyka, Dominika Zwęglińska-Gałecka, Hanna Krajewska, Magdalena Masłowska, Wojciech Sadłoń, Łukasz Posłuszny, Joanna Felczak, Beata Żelazek - pozostałe książki

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint