ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017

  Okładka książki Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017

  Okładka książki Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017

  Okładka książki Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  183
   
  PDF

  Ebook

  13,00 zł 20%
  10,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W numerze [Contens] Artykuły [Articles] Michał Dudek: Skala i uwarunkowania ubóstwa rodzin rolniczych w Polsce [Scale and Determinants of Poverty of Farming Families in Poland], doi 10.7366/wir022017/01, s. 728; Arkadiusz Ptak: Kapitał społeczny sołtysów [Social Capital of Village Heads (Sołtys)], doi 10.7366/wir022017/02, s. 2948; Katarzyna Luzar-Błaż, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent: Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie [Public Participation in Protected Area Management A Case of Natura 2000 Site Dolinki Jurajskie (Jurassic Valleys)], doi 10.7366/wir022017/03, s. 4968; Aldona Standar: Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS [Evaluation of the Level of Financial Standing and Its Selected Determinants Based on the Case of Gminas of the Wielkopolska Province Using the TOPSIS Method], doi 10.7366/wir022017/04, s. 6992; Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska: Rolnictwo w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: główne problemy i tendencje [Agriculture in the Persian Gulf Monarchies: Key Problems and Trends], doi 10.7366/wir022017/05, s. 93118; Oskar Wolski: Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia [Rural Renewal as a Field of Study. Evolution and Systematisation of the Term], doi 10.7366/wir022017/06, s. 119146; Martyna Głodowska, Anna Gałązka: Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego [Impact of Organic Farming on Natural Environment within the Concept of Sustainable Development], doi 10.7366/wir022017/07, s. 147166. Artykuł informacyjny [Information] Waldemar Humięcki, Bogdan Podgórski: Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i stan realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego [Management of State-Owned Agricultural Real Estate and Implementation of the Agricultural System Formation Act], doi 10.7366/wir022017/08, s. 167184.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności