ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  738
   
  PDF

  Sprawozdawczość budżetowa 2014

  wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie
  sprawozdania budżetowe i sprawozdania
  z operacji finansowych.
  Poradnik opatrzony
  został licznymi przykładami liczbowymi
  i wypełnionymi formularzami sprawozdań.

  Zmiany w finansach publicznych 2014

  730 stron praktycznej wiedzy!

  Książka jako jedyna na rynku zawiera 348 odpowiedzi na najczęściej
  zadawane pytania w zakresie sprawozdawczości oraz wyjaśnienia do
  wszystkich sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych.

   

  Kalendarium

  10 kwietnia - upływa termin sporządzenia kwartalnych sprawozdań
  jednostkowych, które sporządza się po raz pierwszy według nowych zasad.

  22 kwietnia - upływa termin dokonywania korekt do kwartalnych
  sprawozdań jednostkowych.

  22 kwietnia - upływa termin sporządzenia
  kwartalnych sprawozdań zbiorczych, które
  sporządza się po raz pierwszy według nowych zasad.

  PAMIĘTAJ!

  4 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w  sprawie sprawozdań
  jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  (Dz.U. z
  2013 r. poz. ), a 24.1.2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie
  sprawozdawczości budżetowej
  (Dz.U. poz. 119)

  W publikacji znajdziesz:

  • omówienie zmian w przepisach w zakresie sprawozdawczości,
  • wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny wszystkich sprawozdań,
  • aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
  • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
  • wyjaśnienia do nowego sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki,
   samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
  • wytyczne w zakresie kwalifikacji wydatków strukturalnych.

  Najlepsi autorzy:

  Aleksandra Bieniaszewska (RIO Opole), Anna Borzęcka (Ministerstwo Finansów), dr Mieczysława Cellary (biegły rewident), Lucyna Kuśnierz (RIO Rzeszów), Barbara Wołczak (pracownik państwowej jednostki budżetowej), Maurycy Michalski (były pracownik Ministerstwa Finansów), Krystyna Gąsiorek (RIO Rzeszów).

  Książka porusza zagadnienia z zakresu:

  • Sprawozdań budżetowych jednostek samorządowych
  • Sprawozdań budżetowych jednostek państwowych
  • Sprawozdań ze środków europejskich
  • Sprawozdań z wydatków strukturalnych
  • Sprawozdań z zakresu operacji finansowych w podziale na jednostki samorządowe i państwowe
  • Sprawozdawczości w układzie zadaniowym

  Publikacja zawiera
  komplet przydatnych
  narzędzi

  36 wypełnionych formularzy sprawozdań
  wraz z komentarzem, 348 odpowiedzi
  na najczęściej zadawane pytania oraz
  terminarz sporządzania i przekazywania
  sprawozdań.

  Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej to:

  • skrócono terminy i zwiększono częstotliwości przekazywania sprawozdań,
  • wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
   które nie wygasły z upływem roku budżetowego, które będzie sporządzane tylko za I i II kwartał,
  • zrezygnowano z formy papierowej niektórych sprawozdań,
  • wprowadzono szczegółowe zmiany w zasadach sporządzania poszczególnych sprawozdań.

  Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości z operacji finansowych to:

  • zmieniono zasady sporządzania sprawozdań i ich druki,
  • wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki organizacyjne JST
   rocznego sprawozdania uzupełniającego Rb-UZ,
  • rozszerzono zakres możliwości przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
   wyłącznie w formie elektronicznej,
  • dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wprowadzono
   szczegółowe rozwiązanie w zakresie możliwości przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej,
  • dla jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców sprawozdań przekazywanych przez te podmioty
   wprowadzono nowe dodatkowe zasady sporządzania korekt.

  Książka jest adresowana przede wszystkim do:

  Pracowników służb finansowych
  jednostek sektora finansów publicznych.

  Studentów studiów prawniczych
  i administracyjnych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint