ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  342
   
  PDF

  W 2013 r. miały miejsce zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdawczości finansowej za 2013 r.

  Niniejsze wydanie publikacji jest znacznie rozszerzone, w stosunku do poprzednich wydań publikacji, w szczególności o zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych.

  W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

  1. zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
  2. prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności  ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
  3. podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
  4. udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
  5. przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
  6. odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
  7. korygowania błędnych zapisów księgowych;
  8. księgowania na przełomie roku budżetowego;
  9. przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
  10. księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
   • wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
   • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
   • dokonywanie odpisów aktualizujących,
   • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
  11. zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

  Dzięki naszej publikacji będzie można:

  • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2013 r.,
  • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
  • zamknąć księgi rachunkowe za 2013 r.,
  • przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
  • wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint