ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK) (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Maria Jasińska
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  286
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawiera szczegółowy komentarz do następujących artykułów:

  • art. 527-534, 1024 KC,
  • art. 47-471, 52 KRO,
  • art. 119-132 PrUpN,
  • art. 19, 319, 730, 792, 840 KPC,
  • art. 300-302, 308 KK.

  Publikacja została poświęcona instytucji skargi pauliańskiej, która stanowi jeden z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela na wypadek niewypłacalności dłużnika. W prezentowanym komentarzu Autorka w sposób przejrzysty przedstawia skomplikowany charakter tej skargi. Książka obejmuje historię powstania tej instytucji, funkcjonowanie skargi pauliańskiej, a także jej zastosowanie w różnych obszarach.

  Na początku publikacji Autorka szczegółowo omawia podstawowe kwestie związane ze skargą pauliańską takie jak:

  • regulacja skargi w Kodeksie cywilnym, jej istota, zakres przedmiotowy oraz przesłanki;
  • problem pokrzywdzenia wierzycieli, będący przedmiotem wielu orzeczeń;
  • zagadnienie domniemań dotyczących osób bliskich i przedsiębiorców ze sobą współpracujących;
  • relacje między często mylonymi instytucjami z art. 527 i 59 Kodeksu cywilnego;
  • pojęcie niewypłacalności oraz pokrzywdzenia wierzycieli;
  • legitymacja czynna i bierna do wniesienia skargi;
  • czynność nieodpłatna dokonana przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli (szczególna uwaga została zwrócona na umowę darowizny);
  • zastosowanie skargi pauliańskiej w stosunku do wierzycieli, którzy stali się wierzycielami dłużnika po dokonaniu zaskarżanych czynności;
  • środki przysługujące wierzycielowi w celu dochodzenia swoich racji (powództwo przeciwko osobie trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową,
  • zarzuty przeciwko osobie trzeciej, która daną korzyść uzyskała i domaga się respektowania jej uprawnień przez wierzyciela);
  • rozporządzenia uzyskaną korzyścią przez osobę trzecią,
  • uprawnienia wierzyciela występujące w fazie egzekucji,
  • zwolnienie osoby trzeciej od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela,
  • odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli.

  Kolejne części książki zawierają szczegółowe omówienie funkcjonowania skargi paulińskiej na tle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tej części uwzględniono umowy małżeńskie majątkowe, powoływanie się na umowę wobec osób trzecich, sądowe zniesienie wspólności majątkowej. Również przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze mają doniosłe znaczenie dla funkcjonowania omawianej instytucji. Dlatego też w tym obszarze Autorka omawia m.in. zagadnienia związane z:

  • wejściem spadku do masy upadłości,
  • nieważnością zbycia umowy spadku,
  • wyłączeniem spadku z masy,
  • oświadczeniem o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • bezskutecznością oświadczenia,
  • ustaniem wspólności majątkowej,
  • zniesieniem wspólności majątkowej.

  Autorka w dalszej części komentuje również specyfikę postępowania egzekucyjnego w przypadku skargi pauliańskiej. Egzekucja w praktyce sprawia wiele problemów, gdyż z jednej strony mamy do czynienia z ochroną wierzyciela i z możliwością działania przez niego, z drugiej strony  mamy do czynienia z prawami osoby trzeciej.

  Istotnymi, omawianymi w publikacji kwestiami są przepisy karne powiązane ze skargą paulińską takie jak m.in.: utrudnianie dochodzenia roszczeń, pozorne bankructwo, dowolne zaspokajanie wierzycieli oraz nieuczciwość zarządców.

  Seria Komentarze & Linia orzecznicza to zbiór publikacji zwierających szczegółowe objaśniania zagadnień  prawa materialnego i procedury sądowej.

  Komentarz zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania opisywanej instytucji oraz najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem. Dzięki zawartym przykładom i wskazówkom publikacja w sposób przystępny wyjaśnia zastosowanie określonej instytucji w praktyce. W komentarzu zostały wyróżnione najistotniejsze informacje dla praktyków poprzez oznaczenia jako "Ważne dla praktyki".

  Książki z tej serii przeznaczone są dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności mogą być przydatne dla: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, referendarzy, komorników, aplikantów zawodów prawniczych, studentów kierunków prawniczych.  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint