ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

  Okładka książki Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

  Okładka książki Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

  Okładka książki Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  322
   
  PDF

  Ebook

  28,17 zł 26%
  20,87 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

   Prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawo do pomocy prawnej,
  a w konsekwencji prawo do obrony jako część prawa do rzetelnego procesu sądowego,
  stanowią fundamentalne podstawy funkcjonowania tak europejskiego, jak i krajowego
  systemu wymiaru sprawiedliwości.
  Problem dostępności obywateli do pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnego
  prawnika z urzędu znalazł swoje miejsce w szeregu aktów prawnych oraz
  dokumentach organizacji międzynarodowych. Regulacje takie jak Międzynarodowy
  pakt praw obywatelskich i politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia
  1966 r.1 czy też ostatnie działania na forum ONZ, w wyniku których 20 grudnia
  2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Zasady i wytyczne dotyczące dostępu
  do pomocy prawnej w sprawach karnych2, jednoznacznie świadczą o wysokiej randze
  tego zagadnienia.
  Na forum europejskim gwarancje prawa do pomocy prawnej oparte są w głównej
  mierze o regulacje europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
  wolności oraz Karty praw podstawowych, protokoły dodatkowe oraz liczne dyrektywy
  Parlamentu Europejskiego i Rady, a także rezolucje Komitetu Rady Ministrów. Praktyczną
  wykładnię powyższych norm wyznacza z kolei bogate orzecznictwo Trybunału
  Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  w Strasburgu, tworząc w tym zakresie tzw. standard strasburski.
  Problematyka dostępności do pomocy prawnej oraz wynikający z niej zakres
  prawa do obrony od wielu lat stanowi jeden z głównych problemów w działalności
  legislacyjnej Unii Europejskiej. Podjęte w ramach Wspólnoty działania zmierzają do
  stopniowego wprowadzania ujednoliconego standardu dostępu obywatela do systemu
  pomocy prawnej oraz określonego zakresu prawa do obrony w przestrzeni prawnej
  całej Unii Europejskiej. Zagadnienie to jest zarazem jednym

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint