ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Anna Zbiegień-Turzańska
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  495
   
  PDF

  Przedmiotem prezentowanej monografii są sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni. W pierwszej kolejności autorka podejmuje analizę charakteru prawnego uchwał kolegialnych organów korporacyjnych osób prawnych prowadzoną w celu rozstrzygnięcia, czy wspomniane uchwały mogą być kwalifikowane jako szczególna postać czynności prawnych.

  W dalszej części pracy autorka prezentuje problematykę poszczególnych sankcji przewidzianych dla danego typu wadliwości uchwały. Mowa jest więc o następujących istotnych w tym zakresie zagadnieniach:

  - nieważności względnej (wzruszalności) uchwały,

  - nieważności uchwały z mocy prawa (nieważności bezwzględnej) i

  - o zjawisku najdalej idącym, niebędącym wszakże sankcją prawa materialnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj. o tzw. nieistnieniu uchwały.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności