ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  754
   
  PDF

  Tom 4 Systemu Prawa Prywatnego to druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii.

  Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analizie poddane są przepisy ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych i poszczególne prawa z tej grupy: użytkowanie, timesharing, służebności, prawa rzeczowe do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, wreszcie zastaw i hipoteka.

  Treść tomu 4. opiera się zasadniczo na poprzednich wydaniach dzieła, uwzględnia jednak zmiany legislacyjne - najważniejsze z nich odnoszą się do:

  • nowego typu służebności - wprowadzonej ustawą z 30.5.2008 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 731) służebności przesyłu;
  • uchylenia szczątkowej regulacji timesharingu z Kodeksu cywilnego i wprowadzenia odrębnej, kompleksowej w tym zakresie ustawy z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370);
  • zmian w obrębie zastawu rejestrowego w związku z największą nowelizacją ustawy z 5.9.2008 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1113)
  • nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 26.6.2009 r. (Dz.U. Nr 131, poz. 1075), która weszła w życie 20.2.2011 r. i zrewolucjonizowała instytucję hipoteki, m.in. znosząc podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną, umożliwiając zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności z różnych stosunków prawnych, przysługujących temu samemu wierzycielowi, wprowadzając możliwość zwolnienia spod zabezpieczenia nieruchomości, jeżeli ustanowiona na niej hipoteka zabezpiecza wierzytelność przyszłą.

  Ponadto, prezentowane opracowanie:

  • zawiera genezę każdej z analizowanych instytucji, omawia kształtowanie się ich na przestrzeni dziesięcioleci, odnosi się też do perspektyw rozwoju;
  • opiera się na orzecznictwie najwyższych instancji: SN, NSA, a także TK;
  • odnosi się szeroko do literatury przedmiotu, konfrontując poglądy doktryny;
  • jest dziełem wybitnych Autorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe;
  • łączy zalety opracowania na wysokim poziomie merytorycznym z odniesieniami do praktyki stosowania prawa.

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint