ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo rzeczowe (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Katarzyna Anna Dadańska
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  399
   
  PDF

  Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę.

  Książka "Prawo rzeczowe" obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 140-352), a także w zespole norm dotyczących omawianego tematu. Przedstawiono w niej m.in. zagadnienia dotyczące:

  pojęcia, treści i wykonywania prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego,

  ograniczonego prawa rzeczowego.

  W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie piśmiennictwo prawnicze oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

  W wydaniu drugim uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami nowelizującymi, dotyczącymi w szczególności urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, zastawu rejestrowego i hipoteki. Omówiono również instytucję zrzeczenia się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego w stanie prawnym po utracie mocy obowiązującej przez art. 179 KC (wyr. TK z 15.3.2005 r., K 9/04, Dz.U. Nr 48, poz. 462). Uzupełniono też podręcznik o najnowszą literaturę przedmiotu oraz o aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zasygnalizowano również projektowane zmiany w zakresie prawa rzeczowego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności