ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  874
   
  PDF

  Prawo prywatne międzynarodowe - ze względu na obszerność i rozległość prezentowanej tematyki oraz stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień - jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego - Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawniczym. W przedstawianym pierwszym wydaniu Tomu 20C Sytemu Prawa Prywatnego, grono wybitnych autorów omówiło szczególne kwestie związane prawem prywatnym międzynarodowym. Niniejsze dzieło wypełni lukę na rynku wydawniczym związaną z niniejszą tematyką.

  W dobie integracji unijnej, powszechnej migracji, gospodarczego obrotu międzynarodowego każdy prawnik może stanąć przed pytaniem: które prawo jest właściwe w konkretnej sprawie. Odpowiedź można znaleźć w prezentowanym Tomie 20B Systemu Prawa Prywatnego. Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prawem prywatnym międzynarodowym przez wybitnych specjalistów jest pomocne w uzasadnieniu wyboru systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Głównym składnikiem prawa prywatnego międzynarodowego są normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe. Normy te rozgraniczają sfery działania systemów prawnych różnych państw w przestrzeni przez określenie ich właściwości (kompetencji). Określają kompetencję sądu do orzekania według treści norm wchodzących w skład takiego albo innego systemu prawnego, czyli wskazują, jakie prawo (prawo jakiego państwa) powinno stanowić podstawę rozstrzygnięcia danej sprawy.

  Powoływane przez Autorów liczne orzecznictwo i poglądy nie tylko polskiej, ale także zagranicznej doktryny pozwolą na prawidłowe zastosowanie instytucji prawa prywatnego międzynarodowego.

  Autorzy przedstawili ważne zagadnienia, dotyczące w szczególności:

  • własności intelektualnej,
  • zawarcia małżeństwa,
  • stosunków osobistych i majątkowych miedzy małżonkami,
  • rozwiązania małżeństwa,
  • stosunków miedzy rodzicami i dziećmi,
  • odpowiedzialności rodzicielskiej i opieki nad dziećmi,
  • przysposobienia,
  • alimentacji,
  • związków partnerskich,
  • problematyki rejestracji stanu cywilnego,
  • spraw spadkowych,
  • trustów,
  • reguł intertemporalnych.

  Prezentowana publikacja, w połączeniu z wydanym Tomem 20A i Tomem 20B, składa się na wyjątkowe, pełne, najwyższej jakości opracowanie z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

  Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z omawianej dziedziny, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także praktycy. Wymienione zagadnienia opracowano z najwyższą starannością.

  • problematyki rejestracji stanu cywilnego,

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint