ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo handlowe (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Andrzej Kidyba
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1108
   
  PDF

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

  Książka "Prawo handlowe" składa sie z trzech części, z których:

  • pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym;
  • druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia;
  • trzecia zawiera opisy nazwanych i nienazwanych umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy komisu czy umowy factoringu.

  W czternastym wydaniu wprowadzono m.in. zmiany wynikające z wejścia w życie nowych aktów prawnych. Dotyczy to w szczególności ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1182) - w odniesieniu do przepisów, które weszły w życie w dniu 27 października 2011 r., a także ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), a także szeregu innych. Uwzględniono też najnowszą literaturę przedmiotu i orzecznictwo Sądu Najwyższego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności