ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo cywilne w pigułce. Wydanie 4 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Gacka-Asiewicz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  370
   
  PDF

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu:

  Prawa cywilnego ogólnego:

  • osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci,
  • czynności prawne - rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje),
  • wady oświadczenia woli i warunek,
  • przedstawicielstwo, prokura,
  • przedawnienie roszczeń,

   

  Prawa rzeczowego:

  • posiadanie, własność i jej ochrona,
  • odrębna własność lokalu,
  • roszczenia - windykacyjne, negatoryjne, uzupełniające, wynikające
  • budowy na cudzym gruncie,
  • użytkowanie wieczyste,
  • prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, hipoteka, zastaw, służebności),
  • zastaw rejestrowy i księgi wieczyste.

   

  Prawa zobowiązań części ogólnej:

  • wielość dłużników lub wierzycieli,
  • zobowiązania podzielne i niepodzielne, umowne,
  • wzorce umów,
  • umowy przedwstępne,
  • zadatek,
  • czyny niedozwolone,
  • odpowiedzialność za własne i cudze czyny, za zwierzęta, za funkcjonowanie władzy publicznej, za produkt niebezpieczny,
  • naprawienie szkody,
  • przedawnienie roszczeń i zbieg odpowiedzialności,
  • wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań,
  • potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,
  • zmiana wierzyciela lub dłużnika,
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

  Prawa zobowiązań części szczegółowej:

  • sprzedaż,
  • rękojmia za wady i gwarancja jakości,
  • szczególne rodzaje sprzedaży,
  • prawa konsumenta,
  • dostawa,
  • umowa o dzieło i o roboty budowlane,
  • najem i najem lokali,
  • dzierżawa, leasing, użyczenie,
  • pożyczka,
  • zlecenie i prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,
  • umowa komisu,
  • spółka,
  • poręczenie,
  • darowizna,
  • renta i dożywocie,

  Spadków:

  • dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
  • powołanie spadkobiercy,
  • zapis zwykły i windykacyjny,
  • wykonawca testamentu,
  • zachowek,
  • przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia,
  • skutki stwierdzenia nabycia spadku,
  • ochrona spadkobiercy,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe,
  • wspólność majątku spadkowego,
  • dział spadku,
  • umowy dotyczące spadku.

   

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint