ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo cywilne. Podręcznik dla aplikantów (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autorzy:
  Dominika Wetoszka, Marcin Derlacz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  403
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Założeniem "Podręcznika dla aplikantów" jest przekazanie czytelnikom wiedzy praktycznej, możliwej do wykorzystania zarówno w codziennej pracy w kancelarii, jak i w praktyce sądowej. Z tego też względu poszczególne zagadnienia omawiane są na przykładach, popartych wzorami i orzecznictwem oraz komentarzami autorów-praktyków. Na łamach niniejszej publikacji przedstawiciele palestry dzielą się swoim know-how z młodszymi kolegami, z tego też względu język podręcznika bywa niekiedy mniej formalny. Na zakres merytoryczny niniejszego opracowania składają się zagadnienia z materialnego i procesowego prawa cywilnego.

  Podręcznik składa się z sześciu części.

  1. W pierwszej z nich opracowane zostały ogólne zasady rządzące postępowaniem cywilnym, w tym kwestie kosztów sądowych oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
  2. Następnie autorzy omawiają pisma procesowe składane w toku postępowania przed sądem I instancji - zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym. Istotnym walorem tego fragmentu jest jego opracowanie w oparciu o wzory wraz z komentarzami.
  3. W części trzeciej analizie zostało poddane postępowanie dowodowe.
  4. W dalszej kolejności omówiono rozstrzygnięcia sądu w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.
  5. Część V podręcznika traktuje o środkach zaskarżenia w postępowaniu cywilnym - zwyczajnych i nadzwyczajnych.
  6. Rozważania o postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym zawarte są w ostatnim rozdziale podręcznika.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint