ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Postępowanie sporne rozpoznawcze (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Kazimierz Piasecki
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  693
   
  PDF

  Książka Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych, wyd. 2 składa się z pięciu części, z których:

  • pierwsza omawia ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego,
  • druga przedstawia przebieg postępowania przed sądami I instancji,
  • trzecia dotyczy wyroków, zasad orzekania oraz prawomocności orzeczeń i ugody,
  • czwarta zawiera omówienie apelacji, skargi kasacyjnej, wznowienia postępowania, skargę na orzeczenie referendarza sądowego, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, zaskarżanie wadliwości postępowania i wyrokowania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • piąta zaś jest poświęcona postępowaniom odrębnym, postępowaniu nakazowemu, upominawczemu i uproszczonemu, europejskiemu postępowaniu w sprawach transgranicznych, elektronicznemu postępowaniu upominawczemu.


  Opracowanie to różni się pod wieloma względami od typowych opracowań z tego zakresu. Podstawę normatywną tego studium stanowią przepisy art. 1-50537 KPC.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint