ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 3 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Gacka-Asiewicz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  337
   
  PDF

  Stan prawny: lipiec 2015 r.

  Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie zmiany, który wchodzą w życie 1.7.2015 r. - zarówno zmiany wprowadzone ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 ze zm.), jak i zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą znacznie m.in. Kodeks karny (ustawa z 20.2.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 396).

  Wprowadzone zmiany mają na celu przemodelowanie niemal całego postępowania karnego i zaktywizowanie stron.  Określane są jako "zmiana filozofii prowadzenia procesu".

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

  Postępowania karnego:

  • zasady postępowania,
  • właściwość i skład sądu,
  • wyłączenie sędziego,
  • strony, obrońcy, pełnomocnicy,
  • czynności procesowe - orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody,
  • przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego,
  • świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony,
  • biegli, tłumacze, specjaliści,
  • oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy
  • i badanie oskarżonego,
  • zatrzymanie rzeczy i przeszukanie oraz kontrola i utrwalanie rozmów,
  • środki przymusu,
  • postępowanie przygotowawcze - wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa
  • i dochodzenia, zakończenie i umorzenie oraz nadzór prokuratora i czynności sądowe,
  • akt oskarżenia,
  • postępowanie przed sądem I instancji - wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie,
  • postępowanie odwoławcze - apelacja i zażalenie,
  • postępowania szczególne,
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia - kasacja i wznowienie postępowania,
  • postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia,
  • postępowanie karne w sprawach międzynarodowych,
  • Europejski Nakaz Aresztowania,
  • Ekstradycja,
  • koszty procesu,

  Postępowania w sprawach o wykroczenia:

  • zasady, przesłanki pozytywne i negatywne,
  • właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu,
  • oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony,
  • postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe,
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia - kasacja i wznowienie postępowania,

  Postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe:

  • właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego,
  • strony i ich przedstawiciele procesowi,
  • pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy,
  • postępowanie mandatowe,
  • zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
  • postępowanie przygotowawcze i przed sądem,
  • postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia,
  • postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych.

   

  Wydanie trzecie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint