ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Marek Wierzbowski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  464
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Podręcznik "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako adwokaci, radcowie prawni czy sędziowie.

  Autorzy dążyli do wskazania, z jednej strony, podstaw określonych instytucji procesowych, z drugiej zaś, do zamieszczenia informacji praktycznych, a także odnotowania co istotniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, dotyczących zagadnień proceduralnych ujętych w podręczniku.

  Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne - postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej.

  Treść książki została podzielona na 9 części i zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

  • Przepisów ogólnych postępowania administracyjnego,
  • Przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych,
  • Administracyjnych kar pieniężnych,
  • Postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK,
  • Postępowań przed wojewódzkim sądem administracyjnym,
  • Uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
  • Postępowań administracyjnych w Unii Europejskiej,
  • Społeczeństwa cyfrowego,
  • Nowych technologii w administracji publicznej.

  Czytelnik otrzymuje pracę pokrywającą cały, podstawowy obszar postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

  Praca ta jest kierowana do dwóch grup Czytelników. Pierwszą z nich są studenci studiów prawniczych i administracyjnych prawa, drugą zaś - praktycy zajmujący się postępowaniem administracyjnym jako sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy administracji publicznej (państwowej i samorządowej), albo osoby występujące w konkretnych sprawach administracyjnych czy podatkowych jako strony lub
  pełnomocnicy stron.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint