ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Krzysztof Haładyj
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  420
   
  PDF

  Przedmiotem prezentowanej publikacji jest prawna analiza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów od emitentów w związku z powstaniem szkody wynikłej z naruszenia ustawowych obowiązków informacyjnych.
  Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim przedstawienie uwarunkowań prawnych związanych z dochodzeniem tego typu roszczeń. Dotyczy to w szczególności analizy czynników warunkujących powodzenie roszczeń odszkodowawczych, jak również elementów utrudniających dochodzenie tych roszczeń w praktyce. W tym kontekście w prezentowanej książce przedstawione zostały również postulaty de lege ferenda mające na celu usprawnienie mechanizmów dochodzenia tego typu roszczeń.
  Analiza problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej emitentów przedstawiona w niniejszym opracowaniu tym bardziej zasługuje na uwagę, gdyż jak do tej pory brak jest w polskiej literaturze kompleksowych opracowań monograficznych na ten temat. Jednocześnie bardzo dynamiczny rozwój polskich rynków kapitałowych powoduje, że temat ten staje się niezwykle aktualny, zwłaszcza w perspektywie dalszego rozwoju tych rynków oraz czynników ryzyka z tym związanych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności