ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ochrona zdrowia psychicznego w prawie administracyjnym (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  393
   
  PDF

  Ebook

  189,00 zł 15%
  160,65 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Ochrona zdrowia psychicznego realizowana jest na dwóch poziomach: pierwszy zakłada szeroką ochronę zdrowia psychicznego o charakterze prewencyjnym, natomiast drugi - ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi. W niniejszej publikacji poruszono problematykę związaną z ochroną zdrowia psychicznego uregulowaną w normach prawnoadministracyjnych i zapewnianą przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne powołane instytucje.

  W książce analizując dorobek doktryny, wyselekcjonowane źródła prawa administracyjnego oraz orzecznictwo, kompleksowo omówiono następujące zagadnienia:

  • problematykę wartości w prawie administracyjnym a zdrowie psychiczne - zwrócono m.in. uwagę na spór o wartości w prawie, problemy pojawiające się w zakresie terminologii prawa administracyjnego;
  • przedmiot ochrony ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która jest jedynym aktem odnoszącym się bezpośrednio do ochrony zdrowia psychicznego - wyjaśniono pojęcie zdrowia psychicznego, ukazano zdrowie psychiczne jako jedno z dóbr osobistych, a także prawa osób zaburzonych psychicznie w regulacjach ustawy;
  • zdrowie psychiczne jako przedmiot wybranych regulacji prawa administracyjnego - odniesiono się m.in. do: ustawy o zdrowiu publicznym, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;
  • profilaktyczne formy ochrony zdrowia psychicznego, do których zaliczane są: reglamentacja środków psychoaktywnych, normy o charakterze zakazowym dotyczące środków psychoaktywnych, działalność informacyjna, wychowawcza i edukacyjna, akty planowania w profilaktyce zdrowia psychicznego;
  • podstawowe formy ochrony praw osób zaburzonych psychicznie w regulacjach prawnoadministracyjnych, którymi są: prawo do renty i dodatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do renty socjalnej, prawo do świadczeń rodzinnych, prawo do rehabilitacji zawodowej i społecznej, prawo do zatrudnienia socjalnego;
  • formy ochrony praw osób zaburzonych psychicznie w pomocy społecznej - dokonano analizy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (w tym np.: specjalistyczne poradnictwo i interwencja kryzysowa, usługi w ośrodkach wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie, pobyt w domu pomocy społecznej).

  Lektura monografii pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego związanego z ochroną zdrowia psychicznego, kierowane jest do szerokiego kręgu osób - zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint