ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Nabycie własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  377
   
  PDF

  Ebook

  189,00 zł 15%
  160,65 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W publikacji przedstawiono jedną z instytucji prawa rzeczowego, uregulowaną w art. 169-170 ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) - nabycie w dobrej wierze. Rezygnując z rozpowszechnionych koncepcji polegających na prawno-manifestującej funkcji posiadania, Autor ukazuje nabycie w dobrej wierze jako instytucję, która wspiera wymianę gospodarczą, co wpływa na rozumienie wszystkich jej przesłanek, które zostaną omówione w książce.

  Kompleksowo omówiono następujące zagadnienia:

  • uzasadnienie możliwości nabycia rzeczy ruchomej w dobrej wierze - w tym: odrzucenie koncepcji legitymacji i pozoru prawnego na rzecz uzasadnienia polegającego na ekonomicznej analizie prawa;
  • nabycie rzeczy ruchomej w dobrej wierze w europejskiej tradycji prawnej - przedstawiono źródła, rozwój i jego aktualny kształt na podstawie m.in. prawa angielskiego, austriackiego, niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego;
  • kwalifikacja i skutki prawne nabycia własności z mocy art. 169 KC, które powoduje uzyskanie przez nabywcę własności z mocy samej ustawy, a nie rozporządzenia zbywcy;
  • przedmiot nabycia w dobrej wierze, którym w zasadzie jest rzecz ruchoma znajdująca się w obrocie, ale -- przez analogię -- mogą być nim także udziały we współwłasności takich rzeczy oraz niektóre przedmioty cyfrowe;
  • brak uprawnienia zbywcy do rozporządzenia rzeczą, wynikającego z przysługującej zbywcy własności, upoważnienia udzielonego przez właściciela lub przepisu ustawy;
  • wymóg zbycia rzeczy - rozumianej jako brak nieważności i innych sankcji wyłączających skutki umowy, a ponadto zaproponowano istotną redukcję celowościową wymogu zbycia rzeczy;
  • wydanie rzeczy - w tym funkcje, przedmiot oraz wymóg objęcia rzeczy w posiadanie przez nabywcę, ukazano również wydanie rzeczy na tle innych sposobów przeniesienia posiadania;
  • brak złej wiary jako jedna z przesłanek koniecznych do nabycia rzeczy;
  • przesłanki szczególne dla nabycia w dobrej wierze rzeczy nieutraconej przez właściciela wynikające z art. 169 § 1 KC oraz z art. 169 § 2 zd. 1 KC;
  • przesłanki szczególne dla nabycia pieniędzy, dokumentów na okaziciela, rzeczy zbywanych na licytacji publicznej wywodzone z art. 169 § 2 zd. 2 KC;
  • wyłączenie możliwości nabycia rzeczy ruchomej w dobrej wierze, co dotyczy rzeczy wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury oraz statków wpisanych do rejestru okrętowego albo rejestru statków powietrznych;
  • zbycie rzeczy ruchomej przez nieuprawnionego w prawie zobowiązań - opisano skutki takiego zbycia w reżimie odpowiedzialności kontraktowej (a w szczególności rękojmi za wady rzeczy sprzedanej), deliktowej oraz bezpodstawnego wzbogacenia;
  • wygaśnięcie obciążeń rzeczy ruchomej - omówiono art. 170 KC, jego funkcje i uzasadnienie, przesłanki wygaśnięcia obciążenia, obciążenie rzeczy ruchomej prawem osoby trzeciej.

  Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zainteresowanych prawem cywilnym, w tym tematyką związaną nabyciem w dobrej wierze, która przysparza wiele problemów teoretycznych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint