Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Joanna Ablewicz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  553
   
  PDF

  Ebook

  79,00 zł

  Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Książka Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną prawa, gdyż podstawy opanowali już w trakcie studiów. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Z uwagi na fakt, że w toku aplikacji wymaga się od Aplikantów poznania nie tylko treści przepisów prawa, ale i umiejętności ich stosowania, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa - dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych.

  Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowano się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach.

  • Jesteś już aplikantem radcowskim, adwokackim lub notarialnym?
  • Przystępujesz wkrótce do trudnego kolokwium rocznego?
  • Masz za mało czasu na czytanie długich, teoretycznych podręczników?
  • Jeżeli tak, to znalazłeś książkę, dzięki której szybko powtórzysz materiał na kolokwium, już z najnowszymi zmianami w prawie oraz wybranym orzecznictwem z danej dziedziny.
  • W dwóch tomach zebrano testy z najważniejszych dziedzin objętych programem aplikacji, od razu z odpowiedziami i wskazaniem podstawy prawnej lub odpowiedniego orzeczenia.
  TOM 1 OBEJMUJE TESTY Z: TOM 2 OBEJMUJE TESTY Z:

  Organów ochrony prawnej, m.in.:

  • Konstytucji RP
  • Prawa o adwokaturze
  • ustawy o radcach prawnych
  • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

  Prawa cywilnego, rodzinnego, postępowania cywilnego, kosztów sądowych oraz ksiąg wieczyctych i hipoteki, m.in.:

  • Kodeksu cywilnego
  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  Prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

  Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  Prawa karnego materialnego i procesowego, m.in.:

  • Kodeksu karnego
  • Kodeksu postępowania karnego
  • Kodeksu wykroczeń i postępowana w sprawach o wykroczenia
  • Kodeksu karnego skarbowego

  Prawa gospodarczego i handlowego, m.in.:

  • Kodeksu spółek handlowych
  • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
  • ustawy - Prawo zamówień publicznych
  • ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  Prawa finansowego i podatkowego

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności