ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Joanna Ablewicz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  491
   
  PDF

  Książka Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną prawa, gdyż podstawy opanowali już w trakcie studiów. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Z uwagi na fakt, że w toku aplikacji wymaga się od Aplikantów poznania nie tylko treści przepisów prawa, ale i umiejętności ich stosowania, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa - dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych.

  Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowano się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach.

  • Jesteś już aplikantem radcowskim, adwokackim lub notarialnym?
  • Przystępujesz wkrótce do trudnego kolokwium rocznego?
  • Masz za mało czasu na czytanie długich, teoretycznych podręczników?
  • Jeżeli tak, to znalazłeś książkę, dzięki której szybko powtórzysz materiał na kolokwium, już z najnowszymi zmianami w prawie oraz wybranym orzecznictwem z danej dziedziny.
  • W dwóch tomach zebrano testy z najważniejszych dziedzin objętych programem aplikacji, od razu z odpowiedziami i wskazaniem podstawy prawnej lub odpowiedniego orzeczenia.
  TOM 1 OBEJMUJE TESTY Z: TOM 2 OBEJMUJE TESTY Z:

  Organów ochrony prawnej, m.in.:

  • Konstytucji RP
  • Prawa o adwokaturze
  • ustawy o radcach prawnych
  • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

  Prawa cywilnego, rodzinnego, postępowania cywilnego, kosztów sądowych oraz ksiąg wieczyctych i hipoteki, m.in.:

  • Kodeksu cywilnego
  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  Prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

  Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  Prawa karnego materialnego i procesowego, m.in.:

  • Kodeksu karnego
  • Kodeksu postępowania karnego
  • Kodeksu wykroczeń i postępowana w sprawach o wykroczenia
  • Kodeksu karnego skarbowego

  Prawa gospodarczego i handlowego, m.in.:

  • Kodeksu spółek handlowych
  • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
  • ustawy - Prawo zamówień publicznych
  • ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  Prawa finansowego i podatkowego

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint