ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Jednostki pomocy społecznej. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdwaczość, kontrola zarządcza (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Piotr Wieczorek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  542
   
  PDF

  Książka "Jednostki pomocy społecznej. Rachunkowość, gospodarka finansowa, podatki, kontrola zarządcza, projekty systemowe" wyjaśnia całość problemów, które pojawiają się w jednostkach pomocy społecznej. Z pewnością najważniejsze jest omówienie problemów związanych ze zmianami, które opisujemy poniżej. Książka nie skupia się jednak tylko na zagadnieniach związanych ze zmianami, ale porusza problemy, które związane są z bieżącą pracą księgowych, pracowników finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej. Do takich problemów można zaliczyć:

  • Fundusz alimentacyjny,
  • Egzekucja,
  • Sprawozdania budżetowe,
  • Projekty systemowe.

  Warto również wspomnieć o budżecie zadaniowym, który niedługo stanie się obowiązkiem, również w pomocy społecznej.

  Główną wartością książki jest omówienie zagadnień, które uległy niedawno zmienie.

  Od 1.1.2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887). Jest to nowy akt prawny, w którym po raz pierwszy zebrano regulacje dotyczące opieki zastępczej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziny biologicznej, znajdujące się dotychczas w kilku odrębnych aktach prawnych.  W związku z tym pojawiają się pytania:

  • Jak finansować wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej?
  • Jakie są związane z tym zadania jednostek samorządu terytorialnego?
  • Jak ujmować pieczę zastępczą w wieloletniej prognozie finansowej?

  W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121). Wprowadza ona 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie zasad prowadzonej przez jednostki ewidencji do nowych regulacji (czyli do 16 sierpnia). Kierownicy jednostek muszą jednak wdrożyć nowe zasady ze skutkiem od 1.1.2012 r. W książce podajemy gotowy wzór dokumentacji (polityki) rachunkowości na 2012 r. dostosowany do specyfiki jednostek oświatowych.

  Powyższa nowelizacja rozporządzenia zmienia również zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2012 r. W związku z tym w książce pokazujemy nowe wzory i zasady sporządzania sprawozdań, które trzeba przygotować do 31 marca 2013 r. Zatem książka będzie jeszcze długo aktualna.

  W związku z wejściem w życie powyższej nowelizacji  zmianie uległy też zasady księgowań. W książce pokazujemy zatem aktualne księgowania w zakresie m.in.:

  • Funduszu alimentacyjnego,
  • Środków trwałych,
  • Wydzielonego rachunku dochodów,
  • dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

  Problemem opieki społecznej jest też prawidłowe wdrożenie kontroli zarządczej. W związku z tym pokazujemy przykłady rozwiązań wraz z dokumentacją w zakresie kontroli zarządczej dostosowaną do specyfiki pomocy społecznej.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności