Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Europejskie postępowanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz praktyczny. Wzory pism procesowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Agata Harast-Sidowska
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  286
   
  PDF

  Europejskie postępowanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz praktyczny. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prowadzenia europejskiego postępowania nakazowego oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń wraz z praktycznymi uwagami dotyczącymi sporządzania pism procesowych oraz pism sądowych w ramach tych postępowań, przy uwzględnieniu najnowszego orzecznictwa i bogatej literatury zagranicznej.

  W niniejszej publikacji omówione zostały zagadnienia dotyczące europejskiego postępowania nakazowego m.in. takie jak:

  • roszczenia dochodzone w europejskim postępowaniu nakazowym,
  • uchylenie exequatur,
  • jurysdykcja krajowa,
  • właściwość sądu,
  • pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (badanie pozwu, uzupełnienie lub poprawienie pozwu, zmiana pozwu, odrzucenie pozwu),
  • wydanie europejskiego nakazu zapłaty (rodzaje posiedzeń),
  • minimalne standardy doręczeń europejskiego nakazu zapłaty,
  • uwagi ogólne dotyczące środków prawnych,
  • sprzeciw.

  W rozdziałach dotyczących europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Autorka odnosi się m.in. do:

  • zakresu zastosowania rozporządzenia Nr 861/2007,
  • sprawy transgranicznej,
  • roszczeń dochodzonych w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,
  • modelu dowodzenia,
  • obliczania terminów,
  • uchylenia exequatur,
  • przepisów uzupełniających w Kodeksie postępowania cywilnego,
  • jurysdykcji krajowej,
  • właściwości sądu,
  • pozwu (badanie pozwu, uzupełnienie lub skorygowanie formularza pozwu),
  • przebiegu postępowania (rodzaje posiedzeń),
  • powództwa wzajemnego,
  • doręczeń.

  Książka zawiera także wzory pism procesowych z prezentowanego zakresu, m.in.:

  • pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty,
  • wniosek o ponowne badanie europejskiego nakazu zapłaty,
  • wniosek o ponowne badanie orzeczenia.

  Poruszona problematyka ze względu na swój praktyczny charakter powinna służyć adwokatom, radcom prawnym, sędziom, a także aplikantom i studentom. Może ona także stanowić niezbędną pomoc dla przedsiębiorców.

  Niniejsza publikacja zawiera:

  • praktyczne podejście do tematu,
  • najnowszy stan prawny,
  • pogląd doktryny,
  • odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach,
  • najnowsze orzecznictwo,
  • wzory pism procesowych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności