ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aleksander Hetko
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  358
   
  PDF

  W drugim wydaniu książki "Dekret Warszawski - postępujące wywłaszczenie nieruchomości" pod zmienionym tytułem "Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe" znajdą Państwo nie tylko omówienie podstawowych zasad działania Dekretu - krótkiego aktu prawa z 1945 r., który obowiązuje do dnia dzisiejszego i decyduje o stanie prawnym wielu nieruchomości w Warszawie. Ponadto Dekret i praktyka jego stosowania będą poddane analizie z perspektywy prawa cywilnego i administracyjnego, a także prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Na podstawie tej analizy z jednej strony będzie można dostrzec skomplikowany i stale ewoluujący mechanizm wywłaszczeniowy. Z drugiej strony będzie można przewidzieć kierunki możliwej interwencji ustawodawcy, a także możliwe scenariusze zakończenia wielu różnych sporów cywilnych i administracyjnych toczonych od lat na podstawie Dekretu i aktów uzupełniających jego normy.

  Spojrzenie systemowe na Dekret inspiruje do wielu ciekawych przemyśleń związanych z problemami jak zwykle intensywnie powstającymi na styku różnych gałęzi prawa.

  Dokładna znajomość Dekretu i jego normatywnego kontekstu w ujęciu historycznym  jest także niezbędna dla oceny aktualnego stanu prawnego wielu nieruchomości warszawskich i aktualnej sfery uprawnień następców prawnych przedwojennych właścicieli tych nieruchomości.

  W publikacji przedstawiono m.in.:

  • opis założeń Dekretu,
  • konstytucyjny kontekst stosowania Dekretu od czasu jego wydania do dnia obecnego,
  • analizę patologii w stosowaniu tego aktu i innych aktów uzupełniających normy Dekretu,
  • charakterystykę wieloaspektowego wywłaszczenia dokonanego Dekretem i nadal dokonywanego, z uwzględnieniem specyfiki wywłaszczania cudzoziemców,
  • wskazówki co do rozstrzygania kolizji praw następców prawnych przedwojennych właścicieli z prawami osób trzecich,
  • kierunki możliwej, a miejscami niezbędnej interwencji ustawodawcy

  Publikacja jest szczególnie przydatna dla: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, rzeczoznawców majątkowych, pośredników nieruchomości, geodetów oraz osób zajmujących się szeroko pojętym rynkiem nieruchomości.

  Publikacja zawiera treść Dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279).

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności