ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 4 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Stefan Jaworski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  372
   
  PDF

  Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism to pisma procesowe dotyczące następujących spraw:

  • Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej, naruszenie prawa materialnego i błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego i materialnego,
  • Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego, materialnego i sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
  • Ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Naruszenie dóbr osobistych osoby fizycznej, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Rękojmia za wady, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Umowa zlecenia, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Sprawa o zapłatę, sprzeczność ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
  • Sprawa o rentę, naruszenie prawa procesowego (art. 233 KPC),
  • Sprawa o zapłatę, błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku,
  • Sprawa o zapłatę, naruszenie przepisów prawa procesowego, przedawnienie,
  • Rękojmia i odpowiedzialność odszkodowawcza, sprzeczność istotnych ustaleń z zebranym materiałem dowodowym,
  • Sprawa o zapłatę z prawa pracy, naruszenie prawa procesowego i materialnego,
  • Sprawa o zapłatę, naruszenie prawa procesowego,
  • Odpowiedzialność majątkiem wspólnym, naruszenie prawa materialnego i procesowego,
  • Błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego,
  • Sprawa o zapłatę z tytułu robót budowlanych, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego,
  • Rozwód, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie praw materialnego i procesowego,
  • Sprawa o ustalenie, naruszenie prawa procesowego,
  • Sprawa z prawa pracy, naruszenie prawa materialnego,
  • Sprawa o ustalenie z prawa pracy, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Rękojmia za wady, naruszenie prawa procesowego,
  • Zniesienie wspólności z datą wsteczną, naruszenie prawa materialnego,
  • Podział majątku dorobkowego, naruszenie prawa procesowego, sprzeczność ustaleń z zebranym materiałem dowodowym,
  • Sprawa o zadośćuczynienie, naruszenie prawa materialnego,
  • Sprawa o zapłatę, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego,
  • Wstąpienie w stosunek najmu, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa materialnego,
  • Ochrona dóbr osobistych, naruszenie prawa materialnego, procesowego, sprzeczność ustaleń z zebranym materiałem dowodowym,
  • Pozbawienie praw rodzicielskich, alimenty, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego,
  • Sprawa o ustalenie warunków umowy o pracę, naruszenie prawa materialnego,
  • Sprawa o zapłatę, zapis na sąd polubowny, naruszenie prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Sprawa o zapłatę, uznanie nieprawidłowe, naruszenie prawa materialnego,
  • Sprawa o zapłatę, nieważność postępowania, naruszenie prawa procesowego,
  • Stwierdzenie nabycia spadku, naruszenie prawa materialnego,
  • Zwrot nieruchomości warszawskiej, naruszenie prawa materialnego i procesowego,
  • Wadliwa wycena szkody (grunty warszawskie),
  • Wypadek drogowy, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Pobicie ze skutkiem śmiertelnym, obraza prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Fałszerstwo dokumentu, obraza przepisów prawa materialnego,
  • Ukrycie dokumentów, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Łapownictwo, obraza prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji, obraza prawa procesowego,
  • Pobicie, obraza przepisów prawa materialnego,
  • Rozbój, obraza przepisów prawa procesowego,
  • Kara łączna, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Rażąca surowość kary, obraza prawa procesowego,
  • Fałszerstwo, rażąca niewspółmierność kary,
  • Pobicie, naruszenie prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Pobicie, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Rozbój, obraza przepisów postępowania, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Paserstwo umyślne, błąd w ustaleniach faktycznych, obraza prawa procesowego,
  • Zniesławienie (kontratyp), obraza prawa materialnego,
  • Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, obraza prawa materialnego ,
  • Gwałt, obraza prawa procesowego,
  • Ujawnienie informacji poufnej, błąd w ustaleniach faktycznych,
  • Obrona obligatoryjna, obraza prawa procesowego,
  • Obowiązek odczytania protokołów zeznania, obraza praw procesowego

  oraz akty prawne:

  • ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych,
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu,
  • ustawa z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg dotyczący apelacji),
  • ustawa z 6.6.1997 r. - Kodeks postępowania karnego (wyciąg dotyczący apelacji).

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint