ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Prezent last minute w ebookpoint.pl

  Contents [Spis treści] Dominika Milczarek-Andrzejewska, Adam Czarnecki: Editors Note. Building Modern Rural Development Policies for Poland , s. 7­­­­­-10. Articles [Artykuły] Tamara Krawchenko: A Framework for Modern Rural Policy in Poland Dialogue with the Research Community [Ramy nowoczesnej polityki wiejskiej w Polsce dialog ze społecznością naukową], doi: 10.7366/wir042018/01, s. 11-24; Aleksandra Pawłowska, Włodzimierz Rembisz: The Relationship of Investments and Subsidies to Labour Productivity in Agriculture in Poland between 2010 and 2015 [Związek między inwestycjami i dopłatami do inwestycji a produktywnością pracy w rolnictwie w Polsce w latach 20102015], doi: 10.7366/wir042018/02, s. 25-42; Piotr Sulewski, Adam Wąs: Awareness of Sustainable Agriculture among Polish Farmers Beneficiaries of the CAP [Świadomość trwałego rolnictwa wśród polskich rolników beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej], doi: 10.7366/wir042018/03, s. 43-66; Agata Malak-Rawlikowska: Are Farmers Trapped in Hold-Up Relationships with their Contractors in the Supply Chain? The Case of Dairy Farmers and Feed Suppliers [Czy rolnicy są uwięzieni w relacjach typu hold-up? Przypadek producentów mleka i dostawców pasz], doi: 10.7366/wir042018/04, s. 67-90; Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka: Commercial Farms in Polish Metropolitan Areas: Changes in Production Factors [Towarowe gospodarstwa rolne na obszarach metropolitalnych w Polsce: zmiany zasobów czynników produkcji], doi: 10.7366/wir042018/05, s. 91-110; Ilona Matysiak: Young University Graduates Motivations for Living in the Countryside in the Context of Rural Policies in Poland [Motywacje do życia na wsi młodych absolwentów wyższych uczelni w kontekście polityk rozwoju obszarów wiejskich w Polsce], doi: 10.7366/wir042018/06, s. 111-130; Michał Pietrzak: Some General Considerations on Coordination Mechanisms and their Potential Role in Rural Policy [Kilka ogólnych uwag na temat mechanizmów koordynacji i ich potencjalnej roli w polityce obszarów wiejskich] doi: 10.7366/wir042018/07, s. 131-148; Katarzyna Zajda, Sławomir Pasikowski: Inter-Sectoral Cooperation for the Implementation of Social Policy in Rural Areas. Proposal of Research Tool [Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego], doi: 10.7366/wir042018/08, s. 149-162; Oskar Wolski: Smart Villages in EU Policy: How to Match Innovativeness and Pragmatism? [Inteligentne wioski w polityce Unii Europejskiej. Jak połączyć innowacyjność z pragmatyzmem?], doi: 10.7366/wir042018/09, s. 163-180; Paweł Chmieliński, Marcin Gospodarowicz: A Regional Approach to Rural Development? Regional and Rural Programmes in Poland 20072015 [Regionalne podejście do rozwoju obszarów wiejskich? Studium regionalnych i wiejskich programów rozwoju w latach 20072015 w Polsce], doi: 10.7366/wir042018/10, s. 181-197. Table of Contents of the 2018 Issues of the Village and Agriculture Quarterly[Spis treści kwartalnika Wieś i Rolnictwo w 2018 roku], s. 199-206. Village and Agriculture Reviewers List in 2018 [Lista recenzentów kwartalnika Wieś i Rolnictwo w 2018 roku], s. 207-209. Uwagi: red. naczelny Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

  Wybrane bestsellery

  Michał Pietrzak, Adam Czarnecki, Włodzimierz Rembisz, Katarzyna Zajda, Ilona Matysiak, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Agata Malak-Rawlikowska, Tomasz Wojewodzic, Tamara Krawchenko, Aleksandra Pawłowska, Piotr Sulewski, Adam Wąs, Wojciech Sroka, Sławomir Pasikowski, Oskar Wolski, Paweł Chmieliński, Marcin Gospodarowicz - pozostałe książki

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint