ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook

  13,00 zł 20%
  10,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  CONTENTS Editors Note, p. 78. Articles Katarzyna Zawalińska, Anna Ciechomska, Błażej Jendrzejewski: Challenges for Modelling CAP 20142020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 20142020 w modelach równowagi ogólnej], doi 10.7366/wir042016/01, p. 928; Monika Stanny, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń: Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce], doi 10.7366/wir042016/02, p. 2948; Marek Kłodziński, Patrycjusz Zarębski: Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich], doi 10.7366/wir042016/03, p. 4964; Vitaliy Krupin: Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes and New Directions [Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki], doi 10.7366/wir042016/04, p. 6580; Maria Halamska: Processes of Change in the Social Structure of Polands Rural Population in the Years 19912013 [Procesy zmian struktury społecznej ludności wiejskiej w latach 19912013], doi 10.7366/wir042016/05, p. 81100; Krystyna Szafraniec, Paweł Szymborski: Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych], doi 10.7366/wir042016/06, p. 101122; Ruta Śpiewak: The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych], doi 10.7366/wir042016/07, p. 123140; Sylwia Michalska: Domestic Violence Against Women in Rural Communities in Poland [Przemoc domowa wobec kobiet w społecznościach wiejskich], doi 10.7366/wir042016/08, s. 141162; Izabella Bukraba-Rylska: Research on Rural Culture. Paradigm Shifts [Badania nad kulturą wsi. Zmiany paradygmatu], doi 10.7366/wir042016/09, p. 163178. Scientific essay Maria Wieruszewska: Rural Landscape as a Value of Cultural Heritage [Krajobraz wiejski jako wartość dziedzictwa kulturowego], doi 10.7366/wir042016/10, s. 179194; Table of Contents of the 2016 Issues of the Village and Agriculture Quarterly [Spis treści kwartalnika Wieś i Rolnictwo w 2016 roku], p. 195200; Village and Agriculture Reviewers List in 2016. [Lista recenzentów kwartalnika Wieś i Rolnictwo w 2016 roku], p. 201203; Guidelines for Authors, p. 204.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint