Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Izabela Nowacka
  Okładka książki/ebooka Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur

  Okładka książki Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur

  Okładka książki Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur

  Okładka książki Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  9
   
  PDF
   Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego − wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania − 60% wynagrodzenia.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności