Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej

  Okładka książki Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej

  Okładka książki Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej

  Okładka książki Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej

  Wydawnictwo:
  Perspektywa
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Ebook

  22,00 zł 20%
  17,60 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Mi­nę­ło 10 lat od wy­da­nia mo­jej książ­ki Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej ad­re­so­wa­nej przede wszyst­kim do na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów i psy­cho­lo­gów szkol­nych, oraz wszyst­kich, któ­rzy w pra­cy z dziec­kiem chcą być do­bry­mi do­ro­sły­mi. Za­da­łam so­bie py­ta­nie czy treść po­zo­sta­je ak­tu­al­na dla ad­re­sa­tów?

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności