ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  W JUBILEUSZOWYM, BO 20. JUŻ TOMIE ROCZNIKA STRATEGICZNEGO:

  Wprowadzenie [Introduction], s. 11–17;
  Przegląd sytuacji międzynarodowej – aspekty globalne i regionalne [An overview of the strategic situation – regional and global aspects], s. 18–42.

  Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security]

  NATO – ponowne odkrywanie sensu istnienia (z niewielką pomocą Putina)  [NATO – rediscovering its raison d’être (with a little help from Putin)], s. 43–57;
  Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w 2014 roku… – tętno jeszcze wyczuwalne, ale jak długo? [EU’s Common Security and Defense Policy in 2014 – it has a pulse, but for how long?], s. 58–74;
  Testowanie Rady Bezpieczeństwa w czasach niepokoju… – działalność RB ONZ w 2014 roku  [Testing the UN Security Council in times of unrest – UN SC activity in 2014], s. 75–92;
  Reżimy kontroli zbrojeń jądrowych i chemicznych… – trzeszczy w szwach, ale nie jest jeszcze źle [Regimes of nuclear and chemical weapons control – bursting at the seams, but still holding fast ], s. 93–115;
  Konflikty zbrojne: ofensywa ISIL i afrykańskich dżihadystów [Armed conflicts: The ISIL’s and African jihadists’ offensive], s. 116–129;
  Konflikty zbrojne: Ukraina, wojny talibów  [Armed conflicts: Ukraine, Taliban wars], s. 130–140;
  Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy… i wojny na Ukrainie  [Energy security in times of war in Ukraine and of falling oil prices], s. 141–160.

  Świat w Roczniku [The world in the Yearbook]

  Gospodarka światowa 2014 – instytucjonalne wyzwania  [World economy in 2014 – institutional challenges], s. 161–175;
  Unia Europejska – nowe przywództwo, stare problemy [The European Union – new leadership, old challenges ], s. 176;
  Stany Zjednoczone – stopniowy powrót do formy… w coraz bardziej niespokojnym świecie [The United States: Back on track in a an increasingly turbulent world], s. 196–218;
  Rosja 2014 – kryzys putinizmu  [Russia 2014: Putinism in crisis], s. 219–235;
  Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy… – pomiędzy hard power Rosji i soft power UE [Eastern Europe and South Caucasus – between Russia’s hard power and EU’s soft one], s. 236–256;
  Niemcy – między hamletyzowaniem a przywództwem  [Germany: A modern Hamlet or a true leader? ], s. 257–263;
  Bliskowschodnie znaki zapytania  [Middle East questions], s. 264–282;
  Region Azji i Pacyfiku w 2014 roku… pod znakiem wyłaniającego się bipolarnego układu USA–Chiny [The Asia-Pacific region in 2014 in the context of the emerging bipolar US–China order ], s. 283–287;
  Polityka zagraniczna Polski – napływają czarne chmury  [Poland’s foreign policy: Black clouds are coming], s. 298–312.

  Panorama Rocznika [Yearbook panorama]

  Obrona kolektywna NATO. Stała misja i zmienny kontekst strategiczny  [NATO’s collective defence. The core mission and the changing strategic context ], s. 313–327;
  Przyszłość NATO [NATO’s future], s.  328–344;
  Indie – jak długo emerging? Nowy premier – nowa szansa [India: How long is it going to be emerging? Is the new prime minister a new opportunity?], s. 345–361;
  Polityka Iranu – ciągle bez przełomu w relacjach z Zachodem [Iran’s policy: Still no breakthrough in its relations with the West ], s. 362–378;
  Peryferie w centrum?… Miejsce Azji Centralnej w globalnej architekturze bezpieczeństwa  [Peripheries in the centre? The place of Central Asia in global security architecture], s. 379–397;
  Zachodnie sankcje wobec Rosji – sens i skuteczność  [Western sanctions against Russia, their rationale and effectiveness], s. 398–410;
  Przegląd literatury światowej… w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych  [A review of world literature on security and strateric studies], s.  411–423;
  Aneks: państwa świata – wybrane dane i wskaźniki  [appendix: states of the world – selected data and indices], s. 424–445;
  Kalendarium wydarzeń 2013  [Chronology of events 2013], s. 446–454;
  Kalendarium wydarzeń 2014 [Chronology of events 2014], s. 455–468;
  Skorowidz [Index ], s. 469–478.

  W tomie publikują:

  Bolesław Balcerowicz [ s. 130–140], Agnieszka Bieńczyk-Missala [s. 298–310], Paweł J. Borkowski [ s. 176–195], Robert Czulda [s. 362–378], Anna Dudek [s. 424–445], Andrzej Dybczyński [s. 328–343], Patrycja Grzebyk [sekretarz redakcji, s. 75–92], Edward Haliżak [s. 161–174; 283–297],  Aleksandra Jarczewska [s. 196–217],  Tytus Jaskułowski [s. 257–263], Ewa Kołodziej [s. 379–397],  Robert Kupiecki [s. 313–326], Roman Kuźniar [redaktor naczelny, s. 11–17; s. 18–39], Karolina Libront [s. 446–454; s. 455–468], Wiesław Lizak [s. 264–282],  Marek Madej [s. 43–73], Marek Menkiszak [s. 219–235], Kamila Pronińska [s. 116–129; s. 141–158], Mirosław Sułek [s. 398–410], Marek Tabor [s. 93–115] , Marcin Terlikowski [s. 58–73], Anna Wojciuk [s. 411–423], Jakub Zajączkowski [s. 345–361].

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint