ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1315
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Tom 10. Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego, obejmującej art. 922-1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta:

  • pozwoli na dokładne zapoznanie się Czytelnika z tematyką prawa spadkowego, co umożliwia samodzielne rozwiązywanie problemów z danej dziedziny;
  • uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny;
  • uwzględnia najnowsze i najważniejsze orzecznictwo oraz dorobek judykatury i doktryny.

  Tom jest dziełem zbiorowym jedenastu Autorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne pokolenia specjalistów prawa spadkowego. Znakomite grono Autorów w wyczerpujący, a zarazem ciekawy sposób omawia problematykę dotyczącą:

  • pojęcia, funkcji i źródeł prawa spadkowego,
  • spadku - ogólna problematyka dziedziczenia,
  • dziedziczenia ustawowego,
  • testamentu,
  • rozrządzeń testamentowych,
  • przyjęcia i odrzucenia spadku,
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • ochrony dziedziczenia,
  • odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe,
  • wspólności majątku spadkowego,
  • działu spadku,
  • zachowku,
  • umów dotyczących spadku.

  Ponadto, w drugim wydaniu tomu 10., zmieniony został skład autorski. Rozdział pt. "Umowy dotyczące spadku" został opracowany przez Prof. Maksymiliana Pazdana - wybitnego znawcę prawa spadkowego. Natomiast aktualizacji zagadnień związanych z odpowiedzialnością spadkobierców za długi spadkowe, opracowanych pierwotnie przez Prof. Elżbietę Skowrońską-Bocian podjął się przedstawiciel najmłodszego pokolenia znawców prawa spadkowego - dr Witold Borysiak.

  Drugie wydanie tomu 10. uwzględnia nowelizacje stanu prawnego, z zakresu prawa spadkowego, wprowadzonego przede wszystkim ustawą z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), która weszła w życie w dniu 23.10.2011 r., wprowadzając wiele istotnych zmian do polskiego prawa spadkowego. Wśród nich należy wymienić regulacje dotyczące:

  • nowej instytucji w zakresie prawa spadkowego, tj. zapisu windykacyjnego;
  • polecenia w testamencie;
  • uzupełnienia reżimu dziedziczenia ustawowego (rozstrzygające wątpliwości co do wysokości udziału spadkowego rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy);
  • działu spadku;
  • nowych uprawnień wykonawcy testamentu;
  • umów dziedziczenia, w przypadku których - mimo ich niedopuszczalności według prawa polskiego - zasadniczo zmieni się ich znaczenie po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

  Przedstawiane wydanie niniejszego tomu zostało także wzbogacone o nową literaturę i najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień.

  System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedze z zakresu prawa spadkowego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint