ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook

  34,58 zł 20%
  27,66 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Opracowanie, które oddajemy do użytku czytelników stanowi podręcznik do nauki prawa karnego skarbowego. Zaprezentowano w nim zagadnienia odpowiedzialności za delikty karnoskarbowe, ustawowe znamiona wybranych typów przestępstw
  i wykroczeń skarbowych oraz unormowania w zakresie procedury karnoskarbowej.
  Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci zarówno studiów administracyjnych,
  jak i tych z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Może być on wykorzystany również przez kandydatów na aplikacje prawnicze oraz osoby zajmujące
  się w praktyce problematyką prawa karnego skarbowego.
  Podstawowym celem opracowania jest usystematyzowanie wiedzy z dziedziny
  prawa karnego skarbowego oraz pomoc w skutecznym przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i egzaminu.
  Podręcznik zawiera analizę przepisów kodeksu karnego skarbowego, recypowanych przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karanego oraz przepisów ustaw szczególnych. Prezentowana publikacja opiera się na dotychczasowym
  dorobku nauki prawa karnego skarbowego, powstałej na gruncie kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku. Poszczególne problemy teoretyczne przedstawiono w zakresie, którego znajomość jest niezbędna dla studentów uczestniczących w wykładzie prawa karnego skarbowego. Wykorzystano również orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Część podręcznika dotycząca postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wzbogacona została o wzory
  pism procesowych. Dodatkowym walorem pracy jest wskazanie na wzajemne związki i zależności zachodzące pomiędzy przepisami kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Poddając analizie przepisy
  kodeksu karnego skarbowego wielokrotnie podkreślano swoistość i odrębność instytucjonalną w stosunku do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego.
  Oddając to opracowanie w ręce studentów, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów kodeksu karnego skarbowego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności