ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  923
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

  Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. Autorzy przedstawili w nim m.in.

  • właściwość i skład wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • przepisy dotyczące stron i uczestników postępowania
  • zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym,
  • uchwałom NSA,
  • wznowieniu postępowania,
  • skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • wykonywaniu orzeczeń sądowych
  • kosztom postępowania.

  Komentarz uwzględnia zmiany, wprowadzone ustawą z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), która weszła w życie 11.4.2011 r. Nowelizacja usprawniła postępowania administracyjne, wprowadzając możliwość zaskarżania nie tylko samej bezczynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenia przez te organy postępowania w sposób przewlekły. Na nowo uregulowano definicję strony postępowania oraz poszerzono zakres przedmiotowy rozpatrywanych spraw o przewlekłość postępowania.

  Ponadto publikacja zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 20.1.2011 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 173), która weszła w życie 17.5.2011 r., dotyczące zasad odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za stanowiące rażące naruszenie prawa działania lub zaniechania działań przy wykonywaniu władzy publicznej.

  Komentarz obejmuje także nowelizację z 25.3.2011 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 409), która weszła w życie 12.7.2011 r., której celem było przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych, poprzez wprowadzenie możliwości wymierzenia organowi grzywny, w przypadku uwzględnienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ.

  Publikacja uwzględnia tekst jednolity ustawy z 26.1.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) a także najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 31.8.2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1101) dotyczące niezbędnych kosztów postępowania poniesionych przez stronę, w tym zaliczenia do nich także równowartości utraconego dochodu. Jasno wskazano, że przysługujące stronie należności z tytułu kosztów przejazdów oraz utraconego zarobku lub dochodu ustala się i wypłaca według zasad określonych w ustawie z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  Obecne wydanie zawiera także zmiany wprowadzone ustawą z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), które weszły w życie 1.1.2013 r. i dotyczą doręczeń pism w postępowaniu sądowym.

  Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint