Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  150
   
  PDF

  Orzeczenia wydawane przez KIO w przeważającej większości nie są korzystne dla wykonawców składających odwołania. Z informacji dotyczącej rozpoznawania odwołań przez KIO w 2011 r. wynika, że zaledwie 25% odwołań wykonawców jest uwzględnianych przez KIO.

  Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie orzeczeń "korzystnych" dla wykonawców. Spośród nich dokonano wyboru ponad 65 najnowszych wyroków najbardziej przydatnych z punktu widzenia wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Uszeregowano je w kilku podstawowych grupach tematycznych:

  • opis przedmiotu zamówienia,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • pełnomocnictwo,
  • tajemnica przedsiębiorstwa,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • dokumenty,
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania,
  • kryteria oceny ofert,
  • odrzucenie oferty,
  • unieważnienie postępowania.

   

  Poprzedzenie poszczególnych zagadnień krótkim wprowadzeniem pozwoli zapoznać się z daną tematyką każdemu wykonawcy.

  Prezentacja orzeczeń KIO jest oparta na schemacie: kwalifikacja prawna, przedmiot zamówienia, zarzut, stanowisko KIO, a także opatrzona zwięzłym komentarzem eksperta.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności